Klíšťata v mapě

Vytisknout stránku

Nová ukázková webová aplikace na stránkách GIS on-line.

V sekci GIS on-line jsme pro Vás připravili novou ukázkovou aplikaci, využívající technologii Microsoft Silverlight.

Zvolené téma je pro letní měsíce více než aktuální – klíšťata a klíšťová encefalitida. Vizualizací hlášených případů je možné určit rizikové oblasti, ve kterých je vysoká pravděpodobnost nákazy. Podkladem jsou tedy hlášení nákazy klíšťovou encefalitidou v příslušných katastrálních územích. Tato data máme zapůjčena od Státního zdravotního ústavu, který je získal od jednotlivých hygienických stanic. Pro účely vizualizace byla z těchto bodových hodnot vytvořena spojitá vrstva pomocí metody inverzní vážené vzdálenosti. Výsledkem je analýza, která znázorňuje oblasti s největším počtem hlášených případů.

Mapová aplikace je doplněna dvěma dalšími vrstvami. Uživatel si může zvolit připojení k WMS službě CENIA, vrstvě CORINE 2000, a zkoumat, zda existuje závislost mezi rozšířením encefalitidy a skladbou krajiny. Stejně tak může porovnat znázorněné nebezpečí i s vrstvou průměrných ročních teplot. Tuto vrstvu do aplikace poskytl Český hydrometeorologický ústav.

V aplikaci jsou využity možnosti prostředí ArcGIS API for Silverlight, mezi které patří přenesení části aplikační logiky na klienta, ovládací prvky, které jsou jeho součástí, a rozhraní REST pro komunikaci s mapovými službami. O možnostech vývojového prostředí ArcGIS API for Silverlight se více dočtete na stránkách ESRI.