1218

Družice a skenery

Vytisknout stránku

Každá družice nebo její skener má své specifické parametry, snímají zemský povrch v různých typech rozlišení. Při rozhodování, které snímky jsou pro Vaše projekty nejvhodnější, je dobré brát v úvahu všechna.

Ukázka různého prostorového rozlišení. Praha na snímcích Landsat 7 (30 m), SPOT 5 (10 m), Ikonos (1 m) a Quickbird (0,6 m)

Ukázka různého prostorového rozlišení. Praha na snímcích Landsat 7 (30 m), SPOT 5 (10 m), Ikonos (1 m) a Quickbird (0,6 m)

Prostorové rozlišení

udává kolik metrů na zemském povrchu představuje jeden pixel na snímku

zatím nejpodrobnější komerční družicí je WorldView-1 s rozlišením 50 cm. Snímá pouze v panchromatickém módu. Z multispektrálních družic drží prvenství družice Geoeye-1 s rozlišením 50 cm v panchromatickém a 1,65 m v multispektrálním módu.

Spektrální rozlišení

stanovuje, ve kterých částech spektra družice snímá

např. panchromatická data jsou pořízena jako jeden snímek z celé části viditelného záření. Multispektrální data snímají v různých částech spektra a hyperspektrální data snímají v mnoha částech spektra, většinou úzkých a spojitých.

Dle spektrálních charakteristik můžeme družicové snímky dělit do tří skupin – multispektrální, hyperspektrální a radarové.

Radiometrické rozlišení

stanovuje počet hodnot (stupňů šedi) každého pixelu v obraze

např. u 8-bitových dat se může každý pixel nacházet v intervalu hodnot od 0 do 255, u dat 11-bitových již hodnot od 0 do 2047. Z námi nabízených družicových systémů mají radiometricky nejbohatší informaci radary ERS a Envisat a také hyperspektrální senzor Hyperion, a to 16-bit. U většiny ostatních komerčních družic s vysokým rozlišením bývá standardem 11-bit.

Časové rozlišení

určuje jak často senzor pořizuje snímky daného území

většina nabízených komerčních družic je schopna totéž místo vyfotit každé 3 dny, ale pod různými úhly. Výjimkou je družice Formosat-2, která je díky své jedinečné dráze schopna snímat totéž místo každý den v tutéž hodinu a pod tímtéž úhlem.