Geografická data

Základní kámen každého GIS

Geografická data jsou základem každého GIS. Bez nich je i sebelepší a sebesofistikovanější software jen prázdnou hračkou. V naší nabídce tedy najdete vektorové geografické databáze různých měřítek i data dálkového průzkumu Země.

ArcČR® 500

Digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR® 500 je vytvořena v podrobnosti měřítka 1 : 500 000. Jejím obsahem jsou přehledné geografické informace o České republice. Data vznikla ve spolupráci ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřického úřadu a Českého statistického úřadu a jsou distribuována zdarma.

Družicová data

Družicová data jsou stále častějším a dostupnějším zdrojem informací. Družicové snímky přinášení aktuální, přesné a objektivní informace o rozsáhlém území. Poskytují nejen velmi realistický pohled na území, ale díky snímání v různých částech spektra umožňují mapování i kvalitativních jevů, např. stavu vegetace.
 
 V naší nabídce naleznete družicová data většiny komerčních družicových systémů. Vedle zprostředkování prodeje dat také nabízíme jejich odborné zpracování.