Skip to Content

Konference GIS Esri v ČR

8.–9. listopadu 2023

Informace, jejich dostupnost, důvěryhodnost a bezpečnost. Ať už se jedná přímo o geografická data, lokalizovaná statistická data nebo o jakákoliv jiná data využívaná ve státní správě či komerční sféře, vždy je potřeba zajistit, aby byla dostatečně zabezpečená, ale zároveň dostupná a pro uživatele důvěryhodná. Právě proto se na tato důležitá témata zaměří naši hosté – řečníci v úvodním bloku přednášek. 

kbrazdil

Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu

Ing. Karel Brázdil, CSc., je od roku 2014 ředitelem Zeměměřického úřadu. V letech 1980 až 2005 pracoval v resortu Ministerstva obrany v řadě odborných pracovišť topografické, respektive armádní geografické služby. V letech 2000 až 2003 zastával funkci ředitele Vojenského topografického ústavu a od roku 2003 do konce roku 2005 pak ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.  Významným způsobem přispěl k výstavbě Vojenského informačního systému o území a ke standardizaci vojenských topografických map podle standardů NATO. V civilním sektoru pak organizoval například nové výškopisné mapování České republiky, modernizaci Základní báze geografických dat České republiky a v letech 2018 až 2023 tvorbu nového státního mapového díla České republiky.

mrojicek

Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda Českého statistického úřadu

Ekonom, expert v oblasti národních účtů. Od března 2018 je předsedou Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na ČSÚ působí od roku 2001, kdy ukončil studium magisterského stupně Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Profesně se zabýval makroekonomickou statistikou, zejména oblastí národních účtů. Podílel se na implementaci evropských standardů národního účetnictví v rámci ČSÚ před vstupem ČR do EU. Ve své vědecké činnosti se orientuje na zkoumání role ekonomických struktur v procesu přechodu od nákladové ke kvalitativně zaměřené konkurenční výhodě a rovněž na analýzu makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků. To bylo také předmětem jeho doktorské práce na VŠE. V rámci pedagogické činnosti se podílí na výuce makroekonomické analýzy na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Je autorem či spoluautorem několika desítek vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií. 

jvorisek

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., architekt eGovernment Cloudu ČR

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. V současnosti je emeritním profesorem VŠE v Praze a profesorem na Vysoké škole Škody Auto. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a cloud computing. Je autorem nebo spoluautorem třinácti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 1990 až 2013 byl vedoucím katedry informačních technologií na VŠE. V období 1995–2015 byl prezidentem České společnosti pro systémovou integraci. V letech 2010 až 2013 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na strategii konkurenceschopnosti ČR a na využití ukazatelů výkonnosti při řízení státu. V letech 2015 až 2018 spolupracoval s MV ČR na dvou strategiích: „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy“ a „Národní strategie cloud computingu“. V současnosti spolupracuje s Digitální informační agenturou na rozvoji eGovernment Cloudu ČR. V roce 2019 obdržel cenu ministra vnitra ČR za dlouhodobý přínos k rozvoji eGovernmentu.

Partner konference

medialni-partneri-2023-0

Mediální partneři

CAD.cz
GISportal.cz
IT Systems
Meteorologické zprávy
National Geographic Česko
Vesmír