Konference GIS Esri v ČR

8.–9. listopadu 2023

Záznamy přednášek
1000577

 

Ohlédnutí za Konferencí GIS Esri v ČR


Konference GIS Esri v ČR se konala ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 v Kongresovém centru Praha, kam jsme se po čtyřech letech rádi vrátili a mohli tak využít jeho velkorysé prostory pro letošní rekordní počet přihlášených. 

Úvodní blok přednášek

Účastníky přivítal a konferenci zahájil ředitel ARCDATA PRAHA Petr Seidl. Ve své úvodní prezentaci hovořil o využití GIS v různých oborech lidské činnosti, zmínil některé z aktuálních významných projektů a zdůraznil, jak je důležité se setkávat, spolupracovat a navzájem sdílet své zkušenosti. Během své přednášky také ocenil Statutární měst Most za inspirativní přístup k budování městského GIS. Plaketu předal do rukou primátora Mostu Marka Hrvoly. Spolu s ním si ocenění převzali také pracovníci oddělení GIS Magistrátu města Mostu.

Petr Seidl následně pozval na pódium prvního z hlavních řečníků, ředitele Zeměměřického úřadu Karla Brázdila, aby představil ve své přednášce produkty a služby, které Zeměměřický úřad nabízí od 1. 7. 2023. Téma se týkalo zejména nově otevřených dat.

Dalším řečníkem byl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Tématem jeho vystoupení bylo „GIS jako významný nástroj komunikace oficiální statistiky“ a zdůraznil v něm velkou roli, kterou GIS při předávání informací hraje. Upozornil také na to, že GIS může přispět k lepšímu porozumění komplexních statistických dat.

Po něm se ujal slova Jiří Voříšek, architekt eGovernment Cloudu ČR. Přednesl přednášku „eGovernment Cloud – cesta k bezpečnému a nákladově přijatelnému informačnímu systému“, ve které hovořil o vývoji a implementaci eGovernment Cloudu v České republice. Zdůraznil význam bezpečnosti a nákladové efektivity při budování informačního systému pro veřejnou správu.

Peter Jäger z Esri Deutschland a Esri Schweiz představil zajímavé projekty, na kterých Esri spolupracovala ve Švýcarsku.

 

Technologická sekce plná novinek a zajímavostí

Odpolední program začal Jeff Rashid ze společnosti Esri a ve své přednášce hovořil o trendech a vizích pro budoucnost geografických informačních systémů Esri. Poté přišel na řadu dvouhodinový blok zabývající se novinkami a zajímavostmi v technologiích Esri. K vidění bylo několik tipů a triků pro ArcGIS Pro od Davida Nováka a Cyrila Dynky. Následovalo představení ArcGIS Reality, souboru nástrojů pro zpracování dat z dronů a tvorbu rozličných prostorových formátů dat. Účastníky s ním seznámila Lucie Patková. Vladimír Holubec ve své první ukázce vytvořil lokátor a předvedl offline geokóding. Inka Tesařová ukázala ArcGIS Image Analyst, nástroje pro zpracování rastrových dat.

ArcGIS podporuje moderní webovou architekturu, aby mohl být GIS nasazen v rámci celého podniku či organizace. Další ukázky se tak zabývaly novými možnostmi webového GIS. Vladimír Holubec představil několik novinek v prohlížeči Map Viewer, například přidávání a georeferencování obrázku do mapy nebo využití Arcade a pravidel pro automatické vyplňování netriviálních atributů, jako je nejbližší adresa. Marcel Šíp v několika ukázkách předvedl vlastnosti a možnosti datového modelu „utilitní síť“ a předvedl úlohy, které jsou v utilitní síti zásadní, jako je například trasování od vadného prvku sítě k nejbližším uzávěrům nebo vyhledání míst postižených poruchou. Další ukázka představila nadstavbu Workflow Manager, což je nástroj pro plánování a řízení pracovních činností. Radek Kuttelwascher ukázal, jak lze díky němu standardizovat a zpřehledňovat pracovní postupy.

Hosty v tomto programu byly specialistky GIS z magistrátu města Jihlava Tereza Kutišová a Monika Jílková. Předvedly některé aplikace, které na magistrátu používají. Dalším hostem byl Kamil Novák z magistrátu města Most. Seznámil nás například s aplikací, která ukazuje v reálném čase polohu vozidel MHD, aplikací, v níž jsou zachyceny dopravní kamery, ale také místa a statistiky dopravních nehod; a doplnil ještě několik dalších ukázek.

Budoucnost GIS je ve 3D. Ukázku toho, co může takový komplexní 3D model města s integrovanými daty z různých zdrojů obsahovat, předvedl Radek Kuttelwascher. 3D také podporuje ArcGIS Indoors, řešení pro správu vnitřku budov a pro orientaci lidí, kteří v budově pracují či se o ni starají. Lucie Patková nejprve na příkladě Kongresového centra Praha ukázala, jak se data do ArcGIS Indoors importují, Gábor Zsom z Esri pak pokračoval s využitím ArcGIS Indoors v praxi.

Integrace dat do systému ArcGIS je dalším důležitým tématem. Vladimír Holubec a Matej Vrtich proto předvedli několik příkladů, jakým způsobem data do systému načíst, konvertovat či připojit. Metody sahaly od relativně jednoduchých importů dat a využití nástroje Data Pipelines na ArcGIS Online po složitější způsoby, jako je ETL model v ArcGIS Data Interoperability. Integrace může znamenat také napojení na externí webový zdroj dat, a tak bylo ukázáno i napojení na externí kanály prostřednictvím ArcGIS Connectoru, díky čemuž vznikla například aplikace o pražské MHD ze živého feedu na rozhraní golem.io.

Moduly ArcGIS lze přidat i do dalších aplikací. Radek Kuttelwascher předvedl jejich využití v Microsoft Power BI a v Microsoft Excel, kde ukázal nejen mapové okno, ale také funkce přímo v buňkách tabulky.

Vedoucí oddělení technické podpory Petr Čejka představil svůj tým a také upozornil na stránku Esri Community, která je nejen českým uživatelským fórem k ArcGIS, ale také prostorem, kam se každý týden publikují zajímavé tipy a triky. Jeho kolega Prokop Kuranda přinesl cenné rady a tipy ke správě licencí a kolegyně Markéta Braunová seznámila uživatele s nejlepšími způsoby logování u ArcGIS Enterprise.

Digitální technická mapa ČR je významný a rozsáhlý projekt, který se týká jak krajů, městských samospráv i soukromých firem. Dominik Mazur hovořil o modulu DTM Connect, který pro ArcGIS zajišťuje převody, importy, exporty a aktualizace těchto dat.

Marcel Šíp představil zásuvné moduly – widgety – pro ArcGIS Experience Builder, které ARCDATA PRAHA nabízí pro webové a mobilní aplikace.

 

Veřejná správa, správa infrastruktury a rastrový GIS

Navečer pokračoval program nejen ve Společenském sále, ale také v sále Jižním (který kvůli větší kapacitě vystřídal tradiční Severní sál) a na Terase 2A.

Program sekce Veřejná správa, který proběhl ve Společenském sále, nabídl zajímavé přednášky. Pavel Šidlichovský do větší hloubky představil otevřená data Zeměměřického úřadu. Kateřina Vrbová z Ministerstva pro místní rozvoj společně s Jiřím Čtyrokým z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy prezentovali datový model standardu zásad územního rozvoje. Miroslav Havránek a Luděk Hloušek z České informační agentury životního prostředí (CENIA) hovořili o popularizaci dat o životním prostředí v ArcGIS Online – například o storymapách, jakou je jejich mapa s příběhem „30 let životního prostředí v ČR“. Filip Foglar z Hlavního města Prahy představil nový portál územního plánování, a nakonec Václav Jaroš z Ministerstva vnitra ČR přednášel o nástrojích GIS ve veřejné správě, zejména o zpracování dat mobilních operátorů a o portálu Atlas veřejné správy.

V Jižním sále se konal blok věnovaný správě infrastruktury. Jeff Rashid z Esri měl přednášku zaměřenou přímo na ArcGIS v utilitách. Jesper Vinther Christensen ze společnosti Similix hovořil o způsobech implementace ArcGIS Utility Network. Pavel Škvor, Martin Horák a Matěj Nevěřil z ČEZ ICT Services a NTT DATA Business Solutions prezentovali monitorovací systém GIS a infrastruktury za pomoci aplikace ArcGIS Monitor. Na závěr Oldřich Adámek z Pražské energetiky a Martina Hovorková z PREdistribuce shrnuli použití ArcGIS Experience Builder v PRE.

Na Terase 2A byl program zaměřen na rastrový GIS a DPZ. Inka Tesařová z ARCDATA PRAHA měla nejprve workshop o využití snímků v systému ArcGIS a o letošních novinkách. Staffan Klingvall z Planet Labs ukázal využití snímků z jejich flotily družic, které dokážou snímat určité místo na zemi den po dni. Ondřej Mucha z Masarykovy univerzity pak hovořil o využití modulu deep learning v ArcGIS Pro pro detekci vojenské techniky.

 

Druhý den konference

Ve čtvrtek ráno začal program ve všech třech sálech. V sekci o veřejné správě byla první přednáška o Jednotném přístupu k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města, prezentovaná Renátou Královou, Vladimírem Lieberzeitem a Vladimírem Vojtěchem z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Další témata přednášek zahrnovala Statistický geoportál – novou platformu pro sdílení statistických výstupů od Petra Klaudy a Štěpána Moravce z Českého statistického úřadu – a implementaci GeoInfoStrategie 2020+, o které hovořil Michal Tichý z Digitální a informační agentury. Sekci uzavřela přednáška o DTM Connect, nástroji, který bude zajišťovat všechny podstatné procesy pro export, import a aktualizaci dat DTM ČR pro systémy ArcGIS. Tento nástroj představil jeho garant, Dominik Mazur z ARCDATA PRAHA.

Jižním sále byla prezentována témata, jako je zapojení aplikací ArcGIS ve facility managementu Masarykovy univerzity (Rostislav Hořava a David Mikstein), WGIS ve společnosti CETIN (prezentovaný Janem Bartošem z CETIN a Janem Práškem z Unicorn Systems), využití mobilních aplikací při správě vodohospodářské infrastruktury (prezentované Karlem Kokejlem ze Služeb města Jihlavy a Terezou Kutišovou z města Jihlava) a vizualizace pomocí Street Smart (prezentovaná Dominikou Dolákovou a Roelandem Meulmeesterem z Cyclomedia Technology).

Další blok se týkal veřejné správy a představil aplikaci pro vizualizaci dat Zásobníku investičních projektů magistrátu města Zlína (František Němec a Ivana Chodúrová z Kanceláře architekta města Zlína), možné scénáře územního rozvoje města Bratislava na základě multikriteriálního hodnocení (prezentované Jaroslavem Burianem a Stanislavem Šťastným z Urban Planner a týmem z Metropolitného inštitútu Bratislavy), sečení trávníků pomocí GIS (Monika Jílková a Lucie Dvořáková ze Statutárního města Jihlava) a Mapové a datové centrum UK a portál DataHub (Adam Klsák a Josef Laštovička z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy).

Také na Terase 2A byla prezentována zajímavá témata – Jiří Sedoník z Centra dopravního výzkumu představil nástroje KDE+, STKDE+ a ROCA, zaměřené na výzkum nebezpečných lokalit na pozemních komunikacích. Další přednáška byla věnována DTM Libereckého kraje a pořízení dat dopravní infrastruktury (Radovan Prokeš, Eva Mulíčková z CEDA Maps a Pavel Matějka z Libereckého kraje). Následovala prezentace o využití bezpilotních leteckých prostředků pro pasportizaci porostů v okolí dopravní infrastruktury, představená Tomášem Kloučkem z České zemědělské univerzity v Praze. Martin Dvořák z Masarykovy univerzity a Statutárního města Brna zakončil blok přednáškou o prostorových aspektech mobility.

Po krátké přestávce proběhly další přednášky, včetně mapové prezentace scénáře změny klimatu pro Česko od Veroniky Šustkové z Českého hydrometeorologického ústavu, trojrozměrné vizualizace souvislých jevů na příkladu dopravních emisí od Karla Jedličky z Západočeské univerzity v Plzni a společnosti RoadTwin, Strategických hlukových map pro rok 2022 od Pavla Junka ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a prezentace webového mapového portálu „Vltava – proměny historické krajiny“ Českého vysokého učení technického v Praze.

Po občerstvení následoval závěr konference ve Společenském sále, kde Petr Seidl v několika větách shrnul průběh konference a na závěr program skončil vyhlášením soutěže posterů, kde předseda poroty Vít Voženílek výstavu posterů zhodnotil a oznámil vítěze.

 • 1. místo
  Nové rozvodnice základních ploch povodí 4. řádu České republiky
  Radovan Tyl, Petr Šercl
  Český hydrometeorologický ústav, Úsek hydrologie
   
 • 2. místo
  Jak reagují české lesy na klimatickou změnu: webové aplikace představující výsledky analýz letokruhových chronologií za posledních 60 let
  Daniela Machová, Lukáš Brůha, Jakub Kašpar, Tomáš Kolář, Jan Tumajer, Monika Vejpustková, Václav Treml
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 • 3. místo
  Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia
  Daniel Pavlačka, Pavel Vyvlečka, Radek Barvíř, Oldřich Rypl, Jaroslav Burian
  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

 • Cena publika
  Jak reagují české lesy na klimatickou změnu: webové aplikace představující výsledky analýz letokruhových chronologií za posledních 60 let
  Daniela Machová, Lukáš Brůha, Jakub Kašpar, Tomáš Kolář, Jan Tumajer, Monika Vejpustková, Václav Treml
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 

Prohlédněte si postery

 

Rady a návody na workshopech a miniseminářích

Na konferenci neproběhlo pouze 10 hodin výše popsaných uživatelských přednášek, ale také 8 hodin přednášek o technologii. Vedle technologického bloku v hlavním středečním programu to byly workshopy na tato témata: Webová editace v ArcGIS, Tipy & triky v ArcGIS Pro, ArcGIS Experience Builder Arcade.

V průběhu celé konference jsme také mohli navštívit některý z miniseminářů – krátkých čtvrthodinových přednášek, které se stručně, ale výstižně zaměřovaly na konkrétní témata: atributová pravidla, editační šablony, ArcGIS Scene Viewer, ArcGIS Hub, ArcGIS Survey123 a Server Object Interceptor. Jak workshopy, tak minisemináře budou účastníkům také k dispozici ze záznamů, stejně jako všechny ostatní uživatelské přednášky.

 

Webové aplikace, portály a storymapy

Součástí konference byla také přehlídka webových aplikací a map s příběhem, kterou si můžete prohlédnout na stránkách konference.

 

Děkujeme všem za účast a těšíme se, že se za rok v Kongresovém centru opět shledáme. 

 

Prohlédněte si aplikace

Partner konference

AV MEDIA

Mediální partneři

CAD.cz
GISportal.cz
IT Systems
Meteorologické zprávy
National Geographic Česko
Vesmír