Skip to Content

Konference GIS Esri v ČR

8.–9. listopadu 2023

Organizační informace

 • Místo: Kongresové centrum Praha
 • Datum: 8. a 9. listopadu 2023
 • Účastnický poplatek – fyzická účast: 6 000 Kč (bez DPH s možností slev)
 • Účast na předkonferenčním semináři: 1 800 Kč (bez DPH bez možnosti uplatnění slevy)
 • Účastnický poplatek – digitální přístup k obsahu: 1 500 Kč (bez DPH s možností slev)
 • Jednací jazyk: čeština
 • Fakturační a storno podmínky

Závazné termíny

 • 30. 6. 2023 – přihláška přednášky,
 • 30. 6. 2023 – přihláška firemní prezentace,
 • 30. 6. 2023 (nebo do vyčerpání kapacity) – přihláška stánku,
 • 13. 10. 2023 – přihláška posteru, mapy s příběhem či aplikace na přehlídku,
 • 13. 10. 2023 (nebo do vyčerpání kapacity) – přihláška k fyzické účasti s uplatněním slevy,
 • 27. 10. 2023 (nebo do vyčerpání kapacity) – přihláška k fyzické účasti bez uplatnění slevy.
 • 9. 11. 2023 – přihláška k digitálnímu přístupu.

Přihlašování a fakturace

 • Přihlášení na konferenci je možné pouze prostřednictvím příslušného on-line formuláře:
 • Faktura bude vystavena pouze pro účastníky, kteří neuplatňují 100% slevu na vložném, a neslouží proto jako potvrzení o registraci k účasti. Toto potvrzení bude registrovaným účastníkům zasláno samostatně.
 • Pokud je zpracovatelem jiná osoba, než bude účastník akce, je nezbytné, aby zpracovatel vyplnil správnou e-mailovou adresu účastníka konference. Na tento e-mail je totiž zasíláno potvrzení i veškeré organizační informace k akci.
 • Neuvede-li účastník (zpracovatel přihlášky) předem výslovně jinak, bude mu faktura zaslána v digitální podobě. V případě potřeby tištěné verze faktury proto prosím tuto skutečnost uveďte v přihlášce do pole „Poznámka“.

Registrační poplatek

Forma 1 – Fyzická účast na konferenci

Účastnický poplatek činí Kč 6 000,- bez DPH s možností slev. V ceně konference je zahrnuto: vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference, občerstvení druhý den konference a digitální přístup k obsahu konference. (Fakturační a storno podmínky)

Sleva registračního poplatku (100%):

Na tuto slevu mají nárok držitelé komplexních licencí:

 • Enterprise Agreement (počet osob dle smlouvy),
 • Enterprise Agreement SLG (slevu smí využít 3 osoby),
 • Enterprise Agreement SU (slevu smí využít 3 osoby),
 • Esri Partner Network Silver (slevu smí využít 5 osob),
 • Esri Partner Network Bronze (slevu smí využít 1 osoba).

Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) produktů:

 • ArcGIS Desktop Advanced (Primary licence – tj.:  1., 11., 21., …),
 • ArcGIS Desktop Advanced (termínovaná licence),
 • ArcGIS GIS Professional Advanced (předplatné),
 • ArcGIS Desktop Standard (Primary licence – tj.:  1., 11., 21., …), 
 • ArcGIS Enterprise Advanced (1 osoba na čtyři jádra),
 • ArcGIS Enterprise Standard (1 osoba na čtyři jádra),
 • ArcGIS GIS Server Advanced (1 osoba na čtyři jádra),
 • ArcGIS GIS Server Standard (1 osoba na čtyři jádra),
 • ArcGIS GIS Server Basic (1 osoba),
 • ArcGIS Online Subscription for Organizations (1 osoba za každých 100 pojmenovaných uživatelů úrovně "Creator" nebo "GIS Professional"),
 • ArcGIS Developer Subscription (úroveň Premium a Enterprise).

Na tuto slevu mají nárok také držitelé speciálních licencí:

 • Education Institution Agreement – velikost Large a Medium (5 osob),
 • Education Institution Agreement – velikost Small (3 osoby).

Dále pak:

 • Vystavovatelé (2 osoby na 1 stánek),
 • přednášející placeného firemního referátu (1 osoba),
 • předem akreditovaní zástupci tisku (podmínky akreditace),
 • participující osoby,
 • sponzoři a hosté konference.

Sleva registračního poplatku (50%):

Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) produktů:

 • ArcGIS Desktop Advanced (Secondary licence – tj.: 2.­–10., 12.–20., 22.–30., …),
 • ArcGIS Desktop Standard (Secondary licence – tj.: 2.­–10., 12.–20., 22.–30., …),
 • ArcGIS Desktop Standard (termínovaná licence),
 • ArcGIS GIS Professional Standard (předplatné),
 • ArcGIS Desktop Nonprofit Organization Program,
 • ArcGIS Developer Subscription (úroveň Professional),
 • všech produktů ENVI,
 • pedagogičtí pracovníci a studenti (podmínky uplatnění slevy),
 • uživatelé předplatného Academic Department License (ADL) – velikost Large
 • a uživatelé předplatného Education Research Institute Agreement (ERIA).

Sleva registračního poplatku (20%):

Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) produktů:

 • ArcGIS Desktop Basic (Primary licence – tj.: 1., 11., 21., …),
 • ArcGIS Enterprise Workgroup (1 osoba),
 • uživatelé komplexních licencí (EA, SLG EA, SU EA), nad rámec volných vstupů dle smlouvy,
 • pojmenovaní uživatelé úrovně "Creator", "GIS Professional Basic" nebo Level 2 pro ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise (pouze samostatné licence, nikoliv z nároku jiné licence),
 • členové EPN programu.

Forma 2 – Digitální přístup k obsahu konference

Účastnický poplatek činí Kč 1 500,- bez DPH s možností slevy. V ceně je zahrnuto poskytnutí záznamu ze všech jednání/přednášek, které se v rámci konference uskuteční (bude dostupný nejpozději od 30. 11. 2023) a zprostředkování doprovodného programu. (Fakturační a storno podmínky)

Sleva z registračního poplatku (100 %):

Slevu z vložného lze uplatnit z následujících titulů:

 • Platná systémová podpora (maintenance) produktů ArcGIS a ENVI
  Pro tento typ slevy není omezen počet přihlášených osob z dané organizace.
  Je možné uplatnit i po vyčerpání slev na fyzickou účast na konferenci.
  Mohou uplatnit uživatelé všech licencí pořízených v ČR.
   
 • Pedagogický pracovník, student
  Platí pro všechny školy a univerzity bez ohledu na to, zda mají platnou maintenance. Z důvodu ověření nároku na slevu je pro přihlášení nezbytné využít školní e-mailovou adresu (úplné znění podmínek uznání slevy).
   
 • Předem akreditovaní zástupci tisku (podmínky akreditace)

Máte-li pochybnosti o svém nároku na slevu z titulu maintenance, obraťte se prosím na kolegy z oddělení služeb zákazníkům, tel.: 224 190 548 / 224 190 558, e-mail: customerservices@arcdata.cz.


Ubytování

Doporučujeme čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn, který se nachází v bezprostřední blízkosti Kongresového centra. Pokud na konferenci přijedete autem, můžete rovněž využít hlídané hotelové parkoviště. Dále pak můžeme doporučit hotely, se kterými máme dobré zkušenosti z minulých let – OTAR, OYARezidenci Vyšehrad.


Další informace

V rámci konference může být pořízen obrazový záznam, video záznam, audio záznam či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Svojí účastí na konferenci s tímto její návštěvníci souhlasí a dávají licenci k jejich užití. Více informací k rozsahu oprávnění organizátora užít projevů osobní povahy a k rozsahu udělované licence naleznete ZDE. Účastníci konference rovněž při přihlášení berou na vědomí zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu.

V ceně konference je zahrnut vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference a občerstvení druhý den konference (v případě fyzické účasti), resp. digitální přístup k obsahu konference (v případě využití druhého typu registrace).

Autoři přednášky výslovně souhlasí se zveřejněním videozáznamu jejich přednášky v rámci prostředí pro digitální přístup k obsahu konference (chráněno heslem a určeno pouze pro registrované). Dále pak, pokud toto při přihlášení přednášky výslovně neodmítnou, souhlasí s bezplatnou publikací jejich příspěvku v plném znění ve sborníku přednášek a na webových stránkách ARCDATA PRAHA, s.r.o., a s umístěním jejich prezentace ve formátu PDF na webových stránkách konference. Dále (pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou) souhlasí se zveřejněním videozáznamu jejich přednášky na YouTube videokanálu ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Partner konference

medialni-partneri-2023-0

Mediální partneři

CAD.cz
GISportal.cz
IT Systems
Meteorologické zprávy
National Geographic Česko
Vesmír