Skip to Content

Setkání manažerů

s Jackem Dangermondem

12. října 2023 | prostory Autoklubu ČR

Registrace

Přijměte naše pozvání na uzavřené setkání manažerů se zakladatelem a prezidentem společnosti Esri, Jackem Dangermondem.

Cílem tohoto exekutivního semináře je nabídnout prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a představení nejnovějších trendů a strategií nasazení moderního GIS v rámci IT systémů vaší organizace. Toto setkání představuje unikátní příležitost pro diskusi a vzájemnou inspiraci s odborníky napříč nejrůznějšími obory a určitě byste jej proto neměli minout.

Seznamte se s řečníky

jdangermond

Jack Dangermond, zakladatel a prezident Esri

Zakladatel a prezident společnosti Esri, která si během více než padesáti let své existence drží postavení nejvýznamnějšího poskytovatele GIS softwaru na světě. Vývoji prvního geografického informačního systému se Jack Dangermond začal věnovat již během svých studií a na výsledcích této práce později vznikl úspěšný software ArcInfo, dnes známý jako ArcGIS. Za celoživotní práci si zasloužil i řadu ocenění a čestných titulů – mezi ty nejznámější patří např. Zlatá medaile Alexandra Grahama Bella od National Geographic Society nebo Medaile Jamese R. Andersona, která je nejvyšším možným oceněním od Americké asociace geografů. 

kbrazdil

Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu

Ing. Karel Brázdil, CSc., je od roku 2014 ředitelem Zeměměřického úřadu. V letech 1980 až 2005 pracoval v resortu Ministerstva obrany v řadě odborných pracovišť topografické, respektive armádní geografické služby. V letech 2000 až 2003 zastával funkci ředitele Vojenského topografického ústavu a od roku 2003 do konce roku 2005 pak ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.  Významným způsobem přispěl k výstavbě Vojenského informačního systému o území a ke standardizaci vojenských topografických map podle standardů NATO. V civilním sektoru pak organizoval například nové výškopisné mapování České republiky, modernizaci Základní báze geografických dat České republiky a v letech 2018 až 2023 tvorbu nového státního mapového díla České republiky.

jctyroky

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., ředitel sekce prostorových dat IPR hl.m.Prahy

Jiří Čtyroký je ředitelem sekce prostorových informací Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Pracoval na projektech jako Pražský centrální datový sklad GIS, Geoportál hl. m. Prahy, Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Metropolitní plán hl. m. Prahy, 3D model Prahy a celé řadě dalších. Aktivně se podílí také na tvorbě národní strategie prostorových dat a dalších rozvojových projektech (DTM ČR, digitalizace stavebního řízení, standardizace BIM pro český e-government, …). Vedle toho se také podílí na postgraduální výuce GIS na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

jmarsa

plk. gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D., náčelník geografické služby MO

Plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D., zahájil svou kariéru vojenského geografa v roce 1996 ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce. O deset let později se přesunul na několik měsíců do Iráku, kde velel kontingentu Armády České republiky. V letech 2008 až 2011 pracoval v mezinárodním štábu Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Belgii a poté na odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany. V letech 2014–2020 byl ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. V první polovině roku 2021 působil na velitelství operace EUNAVFOR MED IRINI v Římě. V současnosti je vedoucím oddělení GEOMETOC Sekce zpravodajského zabezpečení Armády České republiky MO – náčelníkem geografické služby MO. V rámci odborné profese se věnoval zejména geodézii, správě a distribuci vojenských informací o území a aplikovanému výzkumu a vývoji například v oblasti GNSS.

jbrothanek

plk. Ing. Jan Brothánek, ředitel odboru kom. a inf. systémů GŘ HZS

Po ukončení studia geoinformatiky na VŠB – Technické univerzitě Ostrava působil jako specialista GIS na Generálním ředitelství HZS ČR. V roce 2012 se stal vedoucím Oddělení rozvoje a projektového řízení na Odboru komunikačních a informačních systémů. V roce 2020 byl vedením celého tohoto odboru pověřen a v roce 2021 následně ustanoven na místo jeho ředitele. V průběhu své profesní dráhy se účastnil mnoha projektů HZS ČR, a to nejen za oblast GIS, ale i za část ICT.

mcerina

Ing. Michal Cerina, Enterprise architect ČEZ Distribuce

Pracuje od března 2020 ve společnosti ČEZ Distribuce v oblasti rozvoje informačních systémů, kde se především zaměřuje na oblast enterprise architektury. Cílem je zajištění dlouhodobého rozvoje informačního prostředí ČEZ Distribuce s Michalovou aktivní rolí v business transformaci společnosti. V předchozím působení se věnoval řízení Architecture Center of expertise v KB, kde byla řízena a rozvíjena architektonická kompetence pro podporu agilního rozvoje Komerční banky. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, fakultu Elektrotechnickou. 

 

Program

10:00 – 10:10         Zahájení semináře

Petr SeidlARCDATA PRAHA, s.r.o

 

10:10 – 10:40         GIS as Support for Smart Decisions

Jack DangermondEsri

 

10:40 – 10:55         Produkty a služby Zeměměřického úřadu od 1. 7. 2023

Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu

 

10:55 – 11:10         GIS jako společný jazyk pro plánování a řízení Prahy

Ing. Jiří Čtyroký, Ph.D., ředitel sekce prostorových dat IPR hl. m. Prahy

 

11:10 – 11:25         Využití GIS v rámci zabezpečení aktivit Armády ČR

plk. gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D., náčelník geografické služby Ministerstva obrany

 

11:25 – 11:40         Podpora operačního a krizového řízení u HZS ČR

plk. Ing. Jan Brothánek, ředitel odboru komunikačních a informačních systémů GŘ HZS

 

11:40 – 11:55         Role GIS v procesu transformace utilitní společnosti

Ing. Michal Cerina, Enterprise architect ČEZ Distribuce

 

11:55 – 12:00         Závěr semináře

Petr Seidl / Jack Dangermond

 

12:00 – 13:00         Společný oběd

Organizační informace

  • Termín:                  12. října 2023
  • Místo:                     Autoklub České republiky (Opletalova 1337, Praha 1)
  • Vstup:                     Pouze pro zvané hosty (předchozí registrace nutná – použijte prosím formulář níže)
  • Formát setkání:    Dopolední seminář zakončený obědem
Mapka - Autoklub ČR, Opletalova 1337, Praha 1

Registrace

Těšíme se na setkání s Vámi. Registrujte se prosím v následujícím formuláři:

Mohlo by se hodit...

Máte k setkání nějaké otázky?

Napište nám

Uložte si upomínku do kalendáře

Záznam do Outlooku