Skip to main content

Jarní webináře ArcGIS

Nový ročník oblíbených webových seminářů.

Jarní webináře s aplikacemi ArcGIS

Přinášíme vám pět nových webinářů o technologiích ArcGIS, které budeme vysílat jednou týdně v průběhu května a června 2024.

Účast na webinářích je zdarma, stačí se jen zaregistrovat. Součástí webináře bude také chat, kde se budete moci přednášejících (ale i ostatních posluchačů) na cokoliv zeptat. 

Záznamy webinářů z minulých ročníků můžete nalézt na YouTube kanálu ARCDATA.

30. 5. 2024, 10.00 | Lucie Patková

DTM Connect

Pojďme se podívat, jak pomocí nástroje DTM Connect řešit problematiku spojenou s Informačním systémem Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS).

 
DTM Connect je rozšířením software ArcGIS Pro, které umožňuje stažení dat DTM z IS DMVS do ArcGIS, stejně jako nahrání vlastních dat do IS DMVS. Jednat se přitom může o data kompletní, nebo jen změnové soubory. Vedle představení samotného DTM Connect si na webináři také ukážeme, kde si můžete stáhnout vzorovou DTM databázi, jak do ní vlastní data převést a jak je v Jednotném výměnném formátu DTM nahrát do IS DMVS.  

Registrujte se

6. 6. 2024, 10.00 | Vladimír Holubec

Úvod do ArcGIS Utility Network

Webinář v krátkosti představí, co se skrývá pod pojmem „utilitní síť“. Představíme si její architekturu, ukážeme si, jak s jejím budováním efektivně začít pomocí předpřipravených datových modelů pro různá odvětví a kde tyto modely najít. Dále se zaměříme na jednotlivé softwarové aplikace, ve kterých můžeme utilitní síť využívat, a neopomeneme ani praktickou ukázku editace a trasování nad touto sítí.

Registrujte se

Již proběhlé webináře

9. 5. 2024, 10.00 | Matej Vrtich

Dlaždice v ArcGIS

Dlaždice používáme v GIS jako základní techniku umožňující rychlejší načítání podkladových map a typickou ukázkou jejich využití je například ortofoto poskytované ČÚZK. Bez ohledu na to, zda se jedná o dlaždice mapové nebo vektorové, lze tuto techniku použít pro rastrová data nebo rozmanité druhy 3D dat.

 
Cílem webináře je popsat nejrozmanitější využití dlaždic v systému ArcGIS. Zaměříme se především na nástroje ArcGIS Pro, jejichž pomocí je možné dlaždice vytvářet a spravovat. Dále si představíme možnosti publikace dlaždic a způsoby jejich využití v koncových aplikacích.

Stránka akce na Esri Community

16. 5. 2024, 10.00 | Radek Kuttelwascher

Navigace světem AEC v prostředí ArcGIS

Webinář je z provozních důvodů zrušen.

Pro oblast Architecture, Engineering & Construction (AEC) nabízí Esri širokou škálu produktů a řešení. Tyto nástroje pomáhají architektům, inženýrům, stavebním společnostem a majitelům nemovitostí zkvalitňovat jejich pracovní postupy, do projektů přinášet geografický kontext a zlepšovat spolupráci GIS a AEC po celou dobu životního cyklu projektů.

V semináři se dozvíte, které nástroje systému ArcGIS lze nasadit pro oblast AEC a způsoby jejich využití na příkladech ze zahraniční praxe. V ukázce se pak seznámíte s produkty, které jsou úzce svázány s prostředím CADovských výkresů a modelů BIM. 

23. 5. 2024, 10.00 | Inka Tesařová

LIDAR a 3D vizualizace

Stále častěji se setkáváme s dotazem na využití dat z leteckého laserového skenování (jinak také „laserscanning“ nebo LIDAR – Light Detection And Ranging). Vysíláním a přijímáním laserového paprsku různě odraženého od skenovaných objektů získává lidarový senzor tzv. husté mračno bodů ve 3D souřadnicích, které reprezentují snímaný povrch. Obdobné mračno bodů (nejčastěji ve formátu .LAS) lze získat i uměle z fotogrammetrického zpracování optických snímků.


V softwaru ArcGIS lze tato data vizualizovat, kombinovat s dalšími daty, klasifikovat, provádět na nich měření, převést je na rastr znázorňující povrch či terén nebo je využít k dalším analýzám. Na webináři si ukážeme možnosti práce s těmito daty v ArcGIS Pro, rozšíření o analýzy s využitím nadstavby 3D Analyst a také sdílení a využití ve webovém prostředí.

Stránka akce na Esri Community