Skip to main content

Konference GIS Esri v ČR

6.–7. listopadu 2024

Organizační informace

 • Místo: Kongresové centrum Praha
 • Datum: 6. a 7. listopadu 2024 (začátek programu 6. 11. v 10.00, registrace otevřena od 8.30)
 • Účastnický poplatek – fyzická účast: 6 600 Kč (bez DPH) s možností 20–100% slevy
 • Účast na předkonferenčním semináři: 1 800 Kč (bez DPH bez možnosti uplatnění slevy)
 • Jednací jazyk: čeština
 • Fakturační a storno podmínky

Závazné termíny

 • 30. 6. 2024 – přihláška přednášky,
 • 30. 6. 2024 – přihláška firemní prezentace,
 • 30. 6. 2024 (nebo do vyčerpání kapacity) – přihláška stánku,
 • 11. 10. 2024 – přihláška posteru, mapy s příběhem či aplikace na přehlídku,
 • 11. 10. 2024 (nebo do vyčerpání kapacity) – přihláška k fyzické účasti s uplatněním slevy,
 • 25. 10. 2024 (nebo do vyčerpání kapacity) – přihláška k fyzické účasti bez uplatnění slevy.

Přihlašování a fakturace

 • Faktura bude vystavena pouze pro účastníky, kteří neuplatňují 100% slevu na vložném, a neslouží proto jako potvrzení o registraci k účasti. Toto potvrzení bude registrovaným účastníkům zasláno samostatně.
 • Pokud je zpracovatelem jiná osoba, než bude účastník akce, je nezbytné, aby zpracovatel vyplnil správnou e-mailovou adresu účastníka konference. Na tento e-mail je totiž zasíláno potvrzení i veškeré organizační informace k akci.
 • Neuvede-li účastník (zpracovatel přihlášky) předem výslovně jinak, bude mu faktura zaslána v digitální podobě. V případě potřeby tištěné verze faktury proto prosím tuto skutečnost uveďte v přihlášce do pole „Poznámka“.

Ubytování

Doporučujeme čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn, který se nachází v bezprostřední blízkosti Kongresového centra. Pokud na konferenci přijedete autem, můžete rovněž využít hlídané hotelové parkoviště. Dále pak můžeme doporučit hotely, se kterými máme dobré zkušenosti z minulých let – OTAR, OYARezidenci Vyšehrad.


Další informace

V rámci konference může být pořízen obrazový záznam, video záznam, audio záznam či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Svojí účastí na konferenci s tímto její návštěvníci souhlasí a dávají licenci k jejich užití. Více informací k rozsahu oprávnění organizátora užít projevů osobní povahy a k rozsahu udělované licence naleznete ZDE. Účastníci konference rovněž při přihlášení berou na vědomí zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu.

V ceně konference je zahrnut vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference a občerstvení druhý den konference (v případě fyzické účasti), resp. digitální přístup k obsahu konference (v případě využití druhého typu registrace).

Autoři přednášky výslovně souhlasí se zveřejněním videozáznamu jejich přednášky v rámci prostředí pro digitální přístup k obsahu konference (chráněno heslem a určeno pouze pro registrované). Dále pak, pokud toto při přihlášení přednášky výslovně neodmítnou, souhlasí s bezplatnou publikací jejich příspěvku v plném znění ve sborníku přednášek a na webových stránkách ARCDATA PRAHA, s.r.o., a s umístěním jejich prezentace ve formátu PDF na webových stránkách konference. Dále (pokud toto při přihlášení přednášky autoři výslovně neodmítnou) souhlasí se zveřejněním videozáznamu jejich přednášky na YouTube videokanálu ARCDATA PRAHA, s.r.o.