Aktuality

akt-30-let

30 let životního prostředí samostatné České republiky očima České informační agentury životního prostředí

7. 6. 2023 


Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí představila ke Světovému dni životního prostředí komplexní storymapu, která přehledně prezentuje vývoj životního prostředí v České republice za posledních 30 let, tedy od počátku její samostatnosti.

Storymapa se postupně věnuje změnám v hlavních environmentálních oblastech, jako je ovzduší, lesy, klima, voda, ochrana přírody, energetické zdroje a nakládání s odpady. Každá tato složka životního prostředí je opatřena časovou osou a názornými mapami, fotografiemi, animacemi a grafy, ze kterých je patrný nejen postupný vývoj, ale mnohdy také poukazují na jeho významné milníky a jejich důsledky.

Můžeme si tak například porovnat situaci na Šumavě před a po orkánu Kyrill nebo koncentraci oxidu siřičitého v ovzduší.

V tomto krátkém videu o storymapě hovoří ministr životního prostředí Petr Hladík s ředitelem CENIA Miroslavem Havránkem:

Přečtěte si více novinek a článků