Skip to main content

Aktuality

akt-iskn-zari2

Nové verze ISKN Import 3.1.7 a VFR Import 3.1.6

12. 9. 2023 


Vydali jsme nové verze doplňků ISKN Import a VFR Import. Na příslušných stránkách si můžete stáhnout jejich bezplatné verze, umožňující základní import dat RÚIAN (VFR) a ISKN (VFK).

Jaké jsou novinky v těchto verzích?

 

ISKN Import 3.1.7

 • Podpora nové verze VFK 6.1. (Přidány šablony pro verzi VFK 6.1.)
 • Opravena chyba, kdy se při zapisování deanonymizované hodnoty zapisovalo ID do pole ID_JE_1_PARTNER_BSM místo ID_JE_1_PARTNER_BSM_D.

 

Stránka ISKN Import

 

VFR Import 3.1.6

 • Nová funkce umožňující import speciálních VFR – volebních okrsků a účelových územních prvků. (Není součástí verze Free.) Volební okrsky se tedy již neimportují prostřednictvím standardního importního nástroje.
  • Účelové územní prvky jsou v datovém modelu rozděleny dle typu na jednotlivé třídy prvků.
    
 • Uživatel si může nahrát číselník VFR do speciální složky a nástroj bude při tvorbě datového modelu brát tento soubor jako primární pro tvorbu domén v datovém modelu. (Pozor, změna názvu domén, viz níže.)
  • Pokud již doména v datovém modelu existuje, provede se její kontrola a případná aktualizace.
    
 • Před začátkem zpracování provede každý nástroj kontrolu typu souboru.
 • Přehlednější výpis data poslední aktualizace geodatabáze.


Důležité: Změna názvu domén z důvodu nové funkce načítání z číselníku.

Pokud již máte data v datovém modelu vytvořeném pomocí VFR Import, je nutné domény manuálně přejmenovat, aby funkce načítání domén z číselníku správně fungovala.

Přejmenování domén vyžaduje exkluzivní zámek. Pokud jsou tedy data zdrojem nějaké služby, je nutné tyto služby během přejmenovávání vypnout. Po přejmenování doporučujeme služby využívající data RÚIAN přepublikovat.

Více informací naleznete v dokumentaci.

Stránka VFR Import

 

Tabulka změn názvů domén

PůvodníNový

CS_CLENENI_SM_ROZSAH

VFR_CleneniSmRozsah

CS_CLENENI_SM_TYP

VFR_CleneniSmTyp

CS_DRUH_CISLOVANI_PARCEL

VFR_DruhCislovaniParcel

CE_DRUH_KONSTRUKCE

VFR_DruhKonstrukce

SC_D_POZEMKU

VFR_DruhPozemku

CE_CHARAKTER_ZSJ

VFR_CharakterZSJ

CE_PRIPOJENI_KANAL

VFR_PripojeniKanalizace

CE_PRIPOJENI_PLYNU

VFR_PripojeniPlynu

CE_PRIPOJENI_VODY

VFR_PripojeniVody

-

VFR_SkupinaNerostu

CS_STATUS_OBCE

VFR_StatusObce

-

VFR_SubtypUUP

CS_TypOchrany

VFR_TypOchrany

CS_TYP_STAVEBNIHO_OBJEKTU

VFR_TypStavebnihoObjektu

-

VFR_TypUUP

CE_VYBAVENI_VYTAHEM

VFR_VybaveniVytahem

ZDROJ_GEOMETRIE

VFR_ZdrojGeometrie

CS_ZpusobOchrany

VFR_ZpusobOchrany

CE_ZPUSOB_VYTAPENI

VFR_ZpusobVytapeni

CEM_ZPUSOB_VYUZITI_OBJEKTU

VFR_ZpusobVyuzitiObjektu

SC_ZP_VYUZITI_POZ

VFR_ZpusobVyuzitiPozemku

Přečtěte si více novinek a článků