Aktuality

Vyšla aktualizovaná verze ArcGIS Pro 3.1

24. 2. 2023 


Tento týden vyšla aktualizace ArcGIS Pro 3.1. Obsahuje mnoho vylepšení a také na 60 zapracovaných nápadů, které uživatelé navrhují na stránkách ArcGIS Ideas. Instalační soubory si můžete stáhnout na stránce My Esri v sekci Stahování.

Co nového v této verzi například najdete?

Vrstvy katalogu (Catalog layers)

Vrstva katalogu je kolekce odkazů na různorodé typy datových zdrojů, které se pak chovají jako jedna logická vrstva. Umožňuje tak pohodlněji pracovat s daty uloženými na několika místech a v různých formátech. Vrstvám v katalogu můžete zobrazit jejich rozsahy, aplikovat na ně různé filtry a podobně. Více si přečtěte na stránce o Catalog layers.

catalog-layer

Okno Lupa

Oblíbenou funkcionalitu z aplikace ArcMap naleznete už i v ArcGIS Pro. Můžete si vyvolat okno, které zobrazí určité území ve větším detailu. Budou v něm fungovat nástroje pro výběr, měření a editaci. (Ikonu pro otevření okna lupy naleznete zcela vpravo na kartě nástrojů View.)

lupa

Snazší přístup ke složkám

V okně Katalogu přibyla záložka Počítač (Computer), ve které najdete přístup ke všem složkám v počítači včetně zkratek, jako jsou např. Dokumenty.

Podpora času ve vrstvách scény

Co je nového v časových datech? S časem můžete nyní pracovat i ve vrstvách scén s 3D body, 3D objektybudovami. Můžete také ve scéně nastavit meze posuvníku rozsahu (Range) v různých časových intervalech, lze definovat preferovanou časovou zónu při publikaci vrstvy na portál a také je možné nastavit fixní čas pro celou vrstvu, která nemá žádné atributové pole, které by se dalo použít k definici času.

Duplikování výkresu

Tato novinka se může hodit každému, kdo potřebuje vytvořit mapu v různých velikostech. Zjednodušilo se duplikování výkresu, a navíc je možné duplikát vytvořit na jiném formátu papíru. A pokud budete chtít, automaticky se přizpůsobí i velikost všech symbolů.

vykres

Vylepšení v nastavení symbolů

Mezi zajímavé novinky v nastavení symbolů patří například možnost určit pořadí, v jakém se prvky ve vrstvě vykreslují. Pořadí se může řídit numerickým nebo textovým polem i časovým údajem.

Tvorbu symbolu usnadní i možnost importovat vrstvu z jiného symbolu uloženého ve stylu. Výplň vzorkem má nový parametr, který umožní zarovnat vzorek nikoli podle mapy, ale podle rotace okna, což se může hodit například při tvorbě mapové série. A již je možné manuálně přidávat kontrolní body, což jsou specifické body, které řídí symboliku (například se chovají jako „rohy“ pro přerušované čáry). To mimo jiné usnadní migraci kartografických reprezentací.

Při tvorbě legendy je nyní možné zobrazit pásek s barevným gradientem vodorovně a proporcionální symboly zobrazit „v sobě“.

Editace střech ve 3D

Díky novým nástrojům pro tvorbu střechy můžete hranatý model budovy snadno upravit na tvar, který více odpovídá skutečnosti.

3d-strecha

Změna velikosti popisků v závislosti na měřítku

V rámci jediné třídy popisku můžete definovat velikosti popisku v různých měřítkách.

popisky

Vychytávky v geoprocessingu

V rolovací nabídce s výpisem atributových polí, kterou najdeme v mnoha nástrojích geoprocessingu, je nyní možné pole seřadit podle abecedy a vybrat, zda se budou ukazovat jména polí, nebo jejich aliasy.

U většiny nástrojů spotřebovávajících kredity si uživatel může nechat ukázat množství kreditů, které daná úloha spotřebuje. Nyní se může objevit i upozornění, že tato úloha může přečerpat dostupné množství kreditů.

V ModelBuilderu dostane každé okno s modelem vlastní malou nástrojovou lištu s nejpoužívanějšími příkazy.

Jednotlivé nástroje, pokud je otevřeme v samostatném okně, si pamatují polohu svého okna.

Zmínit také můžeme, že nástroj Append nově dovolí i aktualizovat prvky.

modelbuilder

Podrobnosti o souřadnicovém systému

V informacích o souřadnicovém systému naleznete i grafické znázornění území, pro které je souřadnicový systém určený.

krovak

Něco pro administrátory

Administrátoři mohou omezit změny mnoha nastavení – například pro tvorbu indexů, styl metadat, engine pro popisky, způsob tvorby a umístění cache, cesty, výchozí databáze a sady nástrojů, šablony pro výkresy a mnoho dalšího. Je tak pro ně snazší udržovat větší množství ArcGIS Pro ve správném stavu.

 

Určitě si pročtěte stránku What's new in ArcGIS Pro 3.1, kde naleznete podrobný výpis všech novinek. Hodně se toho totiž do našeho přehledu nedostalo. Vydání české lokalizace pro ArcGIS Pro 3.1 je plánováno na konec března.

Pro další návody a tipy vám doporučujeme navštívit příspěvky kolegů z Technické podpory na platformě Esri Community.

Přečtěte si více novinek a článků