Aktuality

akt-vfr-import-jaro-2023

ISKN Import a VFR Import pro ArcGIS Pro 3.1

2. 5. 2023 


Vydali jsme nové verze doplňků ISKN ImportVFR Import, které jsou kompatibilní s ArcGIS Pro 3.1. Na příslušných stránkách si můžete stáhnout bezplatné verze doplňků, umožňující základní import dat RÚIAN (VFR) a ISKN (VFK).

Jaké jsou novinky v těchto verzích?

VFR Import 3.1.5

 • Zaslání e-mailu v případě, že nedojde k načtení licence ArcGIS při spouštění konzolové aplikace. (K tomu může dojít například když vás ArcGIS Pro odhlásí.)
 • Nový parametr EnableSsl pro možnost použití Secure Sockets Layer (SSL) při posílání e-mailů.
 • Doplnění dokumentace o kapitolu Datový model.

Opravy

 • Byl opraven datový typ pole Vusc (ze short int na long int) u třídy prvků Okres. Pokud datový model již vytvořený máte, je třeba změnit datový typ pole manuálně.
 • Opraveno odstraňování atributových indexů při importu v postgresql.

ISKN Import 3.1.6

 • Vytváření atributových indexů na místech, kde je automaticky vytváří relační třídy, při spouštění nástroje s licencí ArcGIS Pro Basic.
 • Sestavení geometrie po aktualizaci pomocí změnových souborů.
 • Parametr umožňující sestavení linií (jako je lomená čára), které nemají v datech definovaný atribut typ spojení.
 • Relační třídy mezi tabulkami JED – RIZENI a JPV – RIZENI.
 • Vylepšení importu změnových a stavových dat v určitých specifických případech.
 • Atributové indexy se při importu změnových souborů neodstraňují.
 • Úprava a doplnění dokumentace.

Opravy

 • Chyba při hledání podle vlastníka v ArcGIS Pro 3.X v ISKN View.
 • Doplnění dokumentace ISKN View do archivu ZIP s instalačními soubory.
 • Vytváření a odstraňování atributových indexů v postgresql.
 • Proces deanonymizace v postgresql.
 • Zápis metadat v postgresql.
 • Bug při vytváření datového modelu ve FGDB (ArcGIS Pro 3.1).

Přečtěte si více novinek a článků