Aktuality

akt-novinky-agol-cerven

Novinky na ArcGIS Online (červen 2023)

19. 6. 2023 


Červnová aktualizace přináší velké množství novinek. Jaké jsou ty nejzásadnější?

Map Viewer

Editace dat v relačních tabulkách

Do formuláře pro editaci atributů prvků je možné zahrnout i data v relačně navázaných tabulkách. Funkcionalita se aktuálně dá použít v prostředí Map Vieweru, a to pro data hostovaná na ArcGIS Online. 

june23-71

 

Přepínání vrstev ve skupině

Pokud ve vlastnostech skupiny zvolíte novou možnost Exkluzivní viditelnost – zobrazit vždy jen jednu vrstvu, ikona oka v tabulce obsahu, která řídí viditelnost, se u vrstev v této skupině změní na přepínač typu radio button. Ten může být zapnutý pouze pro jedinou vrstvu ve skupině, takže není potřeba u jedné vrstvy viditelnost zapínat a u zbylých ji zdlouhavě vypínat. Zkrátka si jen jedním kliknutím vyberete, jaká vrstva se má zobrazit. 

june23-36

 

Podpora SVG symbolů

Při tvorbě mapových značek a při kreslení skici je možné nahrávat i vlastní obrázky ve vektorovém formátu SVG. Oproti rastrovým symbolům se tak vyhneme riziku rozpixelování obrázkového symbolu. Dokud nevymažeme cache prohlížeče, můžeme tyto značky použít i pro nastavení symbolů v dalších vrstvách.

 

Posuvník rozměrů pro vícerozměrná data

Při práci s vícerozměrnými rastry (například vrstva vyjadřující teplotu oceánu v různých hloubkách) máme k dispozici novou lištu: posuvník rozměrů. Jejím prostřednictvím lze filtrovat data podle některého z těchto rozměrů a zobrazit tak hodnoty např. pouze ve hloubce 1000 metrů. Zároveň je možné aktivovat i posuvník času a údaje filtrovat i podle datumu. 

Vyzkoušet si to můžete například na datech HYCOM – Sea Water Temperature na ArcGIS Online.

june23-multi

 

Analýza vrstev, které nejsou v mapě

Pro to, aby je zpracoval nějaký analytický nástroj, nemusejí být data vůbec součástí mapy. Každý nástroj má nově tlačítko Procházet vrstvy, v němž můžete vybrat jakoukoliv vrstvu z ArcGIS Online. Výsledky analýzy se pak automaticky vloží do aktuální mapy. 

june23-prochazet-vrstvy

 

Analýza i pro vrstvy skici

Vstupem do analytických nástrojů již mohou být i vrstvy skici.

 

Rastrové funkce

Map Viewer podporuje rastrové funkce. Při zpracování rastrů si můžete na záložce Analýza vybrat z nabídky existujících rastrových funkcí nebo si vytvořit funkci vlastní. Na stránce Obsah můžete pomocí tlačítka Nová položka vytvořit i položku typu Šablona rastrové funkce. Spustí se editor rastrových funkcí a vy můžete v prostředí podobném ModelBuilderu vytvořit vlastní šablonu.

Rastrové funkce jsou na ArcGIS Online k dispozici prostřednictvím nadstavby ArcGIS Image for ArcGIS Online

june23-rastrove-funkce

 

Scene viewer

Prohlížeč 3D scén obsahuje několik vylepšení týkajících se kvality renderingu, dále také nastavení pro mračno bodů, které určuje, jak vysoký počet bodů se bude vykreslovat, a můžeme v něm využívat také novou podkladovou mapu založenou na datech OpenStreetMap, která obsahuje i 3D objekty budov a stromů

june23-3d-scena

 

ArcGIS Dashboards

Rozložení pro mobilní telefony

Panely vytvořené v aplikaci ArcGIS Dashboards se obvykle skládají z mapy, několika seznamů, grafů a dalších ukazatelů. Na malou obrazovku mobilního telefonu je však obtížné tolik prvků seskládat, proto aplikace nyní nabízí možnost vytvořit alternativní rozložení prvků pro mobilní telefony. Do něj můžeme kopírovat objekty z desktopového rozložení, přeskupit je – a nebo některé z nich zcela vypustit. 

june23-53

ArcGIS Experience Builder

Nové widgety

ArcGIS Experience Builder obsahuje několik netrpělivě očekávaných widgetů: Basemap Gallery pro výběr dostupných podkladových map, Swipe pro překrývání vrstev a Near Me, který provádí sumarizaci dat v zadaném okolí.

 

Správa dat

Přehlednější aktualizace dat

Při aktualizaci dat jsme nyní vyzváni, zda chceme přidat prvky, aktualizovat prvky, přidat A aktualizovat prvky nebo přímo přepsat celou vrstvu prvků.

 

Připojená vrstva zobrazení (Joined hosted feature layer view)

Na kartě vlastností vrstvy prvků můžeme přes nabídku Vytvořit vrstvu zobrazení vytvořit připojenou vrstvu zobrazení, která umožňuje připojit k této vrstvě data z jiné vrstvy (nebo tabulku). Z této kombinace tak vznikne nová, jediná, vrstva zobrazení. Více o připojených vrstvách zobrazení.

 

Data Pipelines

Data Pipelines je prostředí pro převod dat z formátů, jako jsou např. cloudová úložiště, GeoJSON, CSV, Parquet, shapefile nebo i vrstva prvků na ArcGIS Online, do nové vrstvy prvků. Během převodu je možné s atributy pracovat, použít pouze některé z nich, vytvářet a vypočítávat nová pole atd. To vše v prostředí podobném ModelBuilderu, přičemž předpisy pro jednotlivé převody lze ukládat a sdílet pro další využití.

Využívání Data Pipelines spotřebovává kredity – 30 kreditů za hodinu, účtováno po minutách. 

june23-43

 

Snazší správa uživatelů

Uživatelé se mohou přihlašovat do ArcGIS Online (jako druhý krok multifaktorového ověřování) prostřednictvím bezpečnostních klíčů, jako jsou USB, NFC, Bluetooth a biometrická zařízení. Pro tento krok lze také vygenerovat jednoúčelový přístupový kód. To se hodí například pokud je uživatel na cestách a zapomněl si doma telefon s autentizační aplikací.

Proces mazání uživatelů má nové rozhraní, ve kterém se lépe řídí, z jakých skupin je uživatele potřeba vyřadit, jaké licence mu odebrat a ke komu se přemístí jeho obsah.

 


 

Podrobné informace

Soupis novinek naleznete například v dokumentaci What's new in ArcGIS Online nebo ve článku na blogu ArcGIS What's new in ArcGIS Online (June 2023)

Přečtěte si více novinek a článků