Aktuality

dtm-social

Nové verze DTM Connect, ISKN Import a VFR Import

10. 6. 2024 


Vydali jsme nové verze nástrojů DTM Connect 3.x.1, VFR Import 3.x.7 a ISKN Import 3.x.8. Co je v těchto verzích nového?

Kompatibilita s různými verzemi ArcGIS Pro

U každého nástroje jsme vydali dvě verze. Verze, kde místo x je 1 (například DTM Connect 3.1.1), je určena pro ArcGIS Pro 3.1 a 3.2. Verze s x=3 je určena pro ArcGIS Pro 3.3.

 

DTM Connect 3.x.1

Ve verzi 3.x.1 jsou aplikované tyto opravy:

 • Automatická instalace doplňku při instalaci v ArcGIS Pro 3.3.
 • Vytváření indexů v postgreSQL.
 • Kontrola existence třídy prvků ve zdrojové GDB při kopírování prvků.
 • Export dopravní infrastruktury.

Změněny byly URL webových služeb se mění v souvislosti s přechodem na domény .gov.

Upraveno bylo načítání certifikátů v UI podle OID použití rozšířeného klíče:

 • 1.3.6.1.5.5.7.3.2 – ověření klienta.
 • 2.5.29.37.0 – all purposes.
 • Musí být validní.
 • Musí mít v sobě privátní klíč.

S ohledem na aktuální stav dílčích funkcí IS DMVS, resp. stavu implementace některých krajských řešení, zároveň upozorňujeme, že některé operace nástroje DTM Connect nemusí být plně funkční. V tuto chvíli se jedná například o:

 • Není možné stahovat denní aktualizace dat.
 • Nefunguje služba pro stahování vlastních dat VSP.
 • Při zpracování odeslaných dat službou IS DMVS může dojít k chybě při zpracování některého z prvků. (Problém obvykle vyřeší opakované odeslání požadavku.)

Jakmile budou uvedené operace funkční na straně dodavatelských řešení, budou příslušné funkce nástroje DTM Connect otestovány a v případě potřeby vydána aktualizovaná verze nástroje.

 

Stránka DTM Connect

 

VFR Import 3.x.7

Ve verzi 3.x.7 je přidána možnost vytváření změnových logů při aktualizaci.

 

Opraveny jsou:

 • Automatická instalace doplňku při instalaci v ArcGIS Pro 3.3.
 • Maximální délka atributu Popis u ÚÚP nastavena na 2000 znaků. (Pokud již máte datový model vytvořený, je nutná manuální úprava formátu tohoto pole.)
Stránka VFR Import

 

ISKN Import 3.x.8

Ve verzi 3.x.8 jsou opraveny:

 • Automatická instalace doplňku při instalaci v ArcGIS Pro 3.3.
 • Při importu se neimportoval znak '¤', který rozděluje text na více řádků.
 • Deanonymizace v konzolové aplikaci a v ArcGIS Pro 3.3.

Změna:

 • Relační třídy JPV_RJPV_1 a JPV_RJPV_2 jsou nyní vytvořeny přes atributy HJPV_ID a HJPV_ID_1, resp. HJPV_ID a HJPV_ID_2.
Stránka ISKN Import

Přečtěte si více novinek a článků