Skip to main content

ArcRevue 2018

ArcRevue 1/2018

Úvod

Od běhání k chatbotům a zpět
Ing. Jan Novotný, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Téma

Konference GIS Esri v ČR 2017 ­

Vítězné postery z konference

Využití ArcGIS Serveru pro analýzu a vizualizaci dopravních nehod
Mgr. Jiří Sedoník, doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D., Mgr. Jan Kubeček, RNDr. Richard Andrášik, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Registr svahových nestabilit ČR
Ing. Dagmar Kašperáková, Ing. Vladimíra Krejčí, RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., Česká geologická služba

Cyklistika v Praze jako základ kurzu GIS
Mgr. David Stella, MSc., Mgr. Josef Brůna, Bc. Daniel Suske, Bc. Tomáš Kuthan, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Fragmentace krajiny ČR: výzva pro EMS 3.0
Ing. Mgr. Vladimír Zýka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Historie geologického mapování ČR
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., RNDr. Alena Čejchanová, Ing. Martin Paleček, Česká geologická služba

Software

Operations Dashboard
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Novinky v softwaru
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Strojové učení a systém ArcGIS
Ing. Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Spolupráce mezi portály
Ing. Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Den GIS

Den GIS 2017
Mgr. Barbora Šebestová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky

Tipy a triky pro ArcGIS Pro
Oddělení technické podpory ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zprávy a školení

Kdo a kde rozhodl prezidentské volby

Termíny školení pro první pololetí 2018

PDF časopisu

ArcRevue 2/2018

Úvod

Nejvyšší čas být chytrý 
Ing. Jan Novotný, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Téma

GIS a smart cities
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Kde má Praha centrum?
Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Prezidentské volby a možnosti GIS
Mgr. et Mgr. Jakub Lysek
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra politologie a evropských studií

Ekonomická aktivita v Brně
Robert Spál, Kancelář náměstka primátora pro oblast Smart City, Město Brno

Památky na mapách
Ing. Tomáš Janata, Ph.D., Ing. Jakub Havlíček, Ph.D., Ing. Jiří Krejčí, doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Pavel Tobiáš, Ing. Arnošt Müller, Ph.D.
Katedra geomatiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Mapování a ověření historických prvků krajiny s využitím aplikace Collector for ArcGIS
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., a Ing. Robert Knott, Ph.D.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita.

Software

ArcGIS Image Analyst
RNDr. Inka Tesařová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Jak jsme mapovali prezidentské volby
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Nová verze ENVI 5.5
RNDr. Inka Tesařová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Data

Česko v (přírodních) barvách
RNDr. Jan Miklín, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě

Tipy a triky

Vzorky a dlaždice v ArcGIS Desktop
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky pro ArcGIS
Oddělení technické podpory ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zprávy

Přidejte se k ARCDATA

Školení

PDF časopisu

ArcRevue 3/2018

Úvod

Překročit svůj vlastní stín
Ing. Jan Novotný, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Téma

Smart utilities aneb jak se IT trendy odráží v GIS
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Sledování polohy vozidel KSÚS na Vysočině
Ing. Julius Janeba, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, a Ing. Martin Tejkal, Ph.D., Kraj Vysočina

Informační systém provozní dokumentace vedení ve společnosti ČEPS
Ing. Vladimír Lhoták a Ing. Jan Jiránek, Hrdlička spol. s r.o., Ing. Ivana Rybáková, Intelis, s.r.o.

Využití bezpilotního snímání a modulu ENVI Crop Science pro kontrolu kvality aplikace digestátu
Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Ing. Radek Pražan, Ph.D., a Ing. Kateřina Křížová, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Software

Novinky v aplikacích a na ArcGIS Online
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Nový koncept správy sítí – ArcGIS Utility Network Management
Mgr. Marek Ošlejšek, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

ArcGIS GeoEvent Server – sledování a publikace dat v reálném čase
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Propojte R a ArcGIS
Ing. Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky

Na co jsou dobré šestiúhelníkové sítě
Ing. Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Několik tipů pro tvorbu kartogramů
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky pro ArcGIS
Oddělení technické podpory ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zprávy

Data z družice Sentinel na ArcGIS Online

Nabídka školení

PDF časopisu

ArcRevue 4/2018

Úvod

Slavná výročí a otevřená budoucnost
Ing. Jan Novotný, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Téma

Rozhovor: GIS je prostředek komunikace a spolupráce
Bern Szukalski, Esri

PanoramaGIS v Českých Radiokomunikacích
Mgr. Matěj Soukup, České Radiokomunikace a.s.

Návrh Metropolitního plánu na webu – zkušenosti s publikací
Mgr. Bohdan Baron, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Jak ořezává GITpastelky ORP Břeclav
Mgr. Jitka Kominácká, Ladislav Kominácký, Město Břeclav

Vojenské mapování na území českých zemí
Ing. Egon Schubert, Ing. Karel Vítek, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Implementace nového GIS v Pražské teplárenské
Michal Hamouz, HSI spol. s r.o., člen skupiny Unicorn, Ing. Hana Smáhová, Pražská teplárenská a.s.

Software

Vytvořte si vlastní vektorovou podkladovou mapu
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

ArcGIS Pro 2.2
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Analýza velkých dat – ArcGIS GeoAnalytics Server
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Přehlednější GIS – ArcGIS Enterprise Sites
Ing. Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Novinky v ENVI v roce 2018
RNDr. Inka Tesařová, ARCDATA PRAHA, s.r.o., Bc. Markéta Roubalová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Sdílení vektorových dat na ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise
Mgr. Matej Vrtich, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Chcete pomoci rozšířit GIS do škol?
Mgr. Barbora Šebestová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky

Co je to geohash?
Mgr. Martin Král, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Porovnání interpolačních metod
Ing. Vladimír Holubec, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Jak v ArcGIS Pro pracovat s výškovými daty ČÚZK
Ing. Petr Čejka, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tipy a triky pro ArcGIS
Technická podpora ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zprávy

Přijďte pracovat do ARCDATA PRAHA

Školení na konci roku 2018

PDF časopisu

Nechte si zasílat tištěný časopis

Pokud máte zájem o odběr tištěné verze, kterou zasíláme zdarma, napište nám do redakce a my vás zařadíme na seznam odběratelů.

Pošlete nám svou adresu
Zasíláme pouze na adresy na území ČR.