Skip to Content

Síla prostorové informace

Kompletní portfolio služeb v oblasti geografických informačních systémů nabízíme svým zákazníkům již více než třicet let a po celou tu dobu se snažíme zachovávat principy, na kterých byla firma ARCDATA PRAHA vybudována.

Nejdůležitější je pro nás dlouhodobý vztah s uživatelem a jeho dobrý pocit z odvedené práce.

Při své činnosti se opíráme o čtyři základní kameny – kvalitní software, dobrý tým, vysokou odbornost zaměstnancůširokou síť partnerů.

V tom prvním se spoléháme na přední firmu v oboru, kalifornskou společnost Esri. Naši nabídku doplňují i specializované produkty pro práci s rastrovými daty od společnosti Harris Geospatial Solutions, Inc a pro správu inženýrských sítí od společnosti Schneider Electric.

Více o Esri a ArcGIS

Námi nabízené služby

Konzultační a poradenský servis

Naši specialisté systému ArcGIS opravdu rozumějí. Přesně znají jeho možnosti a umějí optimálně využít nástroje, které jednotlivé aplikace nabízejí.

Se svou znalostí systémové architektury dokáží vytvořit návrh celého GIS včetně databázové a systémové integrace a samozřejmostí je i začlenění GIS do procesů společnosti či návrh nových pracovních postupů a metodik.

Pokud je to vzhledem k požadavkům klienta zapotřebí, jsou připraveni potřebné nástroje i naprogramovat.

Více o našich službách

Námi nabízené služby

Školení

Dobře víme, že teprve zkušený a dobře proškolený odborník dokáže své nástroje využít na maximum. ARCDATA PRAHA je v České republice jediným akreditovaným školicím střediskem, které smí přednášet oficiální výukové kurzy pro ArcGIS a ENVI. Všichni naši školitelé proto musí splňovat velmi přísná kritéria. Jejich odbornost je prověřována zkouškou Esri Technical Certification a pedagogické schopnosti certifikací u nezávislé mezinárodní agentury CompTIA.

Nabídka školení

Více o ARCDATA PRAHA