Skip to main content

Síla prostorové informace

Kompletní portfolio služeb v oblasti geografických informačních systémů nabízíme svým zákazníkům již více než třicet let a po celou tu dobu se snažíme zachovávat principy, na kterých byla firma ARCDATA PRAHA vybudována.

Nejdůležitější je pro nás dlouhodobý vztah s uživatelem a jeho dobrý pocit z odvedené práce.

Při své činnosti se opíráme o čtyři základní kameny – kvalitní software, dobrý tým, vysokou odbornost zaměstnancůširokou síť partnerů.

V tom prvním se spoléháme na přední firmu v oboru, kalifornskou společnost Esri. Naši nabídku doplňují i specializované produkty pro správu inženýrských sítí od společnosti Schneider Electric.

Více o Esri a ArcGIS

Námi nabízené služby

Konzultační a poradenský servis

Naši specialisté systému ArcGIS opravdu rozumějí. Přesně znají jeho možnosti a umějí optimálně využít nástroje, které jednotlivé aplikace nabízejí.

Se svou znalostí systémové architektury dokáží vytvořit návrh celého GIS včetně databázové a systémové integrace a samozřejmostí je i začlenění GIS do procesů společnosti či návrh nových pracovních postupů a metodik.

Pokud je to vzhledem k požadavkům klienta zapotřebí, jsou připraveni potřebné nástroje i naprogramovat.

Více o našich službách

Námi nabízené služby

Školení

Dobře víme, že teprve zkušený a dobře proškolený odborník dokáže své nástroje využít na maximum. ARCDATA PRAHA je v České republice jediným akreditovaným školicím střediskem, které smí přednášet oficiální výukové kurzy pro ArcGIS. Všichni naši školitelé proto musí splňovat velmi přísná kritéria. Jejich odbornost je prověřována zkouškou Esri Technical Certification a pedagogické schopnosti certifikací u nezávislé mezinárodní agentury CompTIA.

Nabídka školení

Více o ARCDATA PRAHA