Skip to main content

O společnosti Esri

Previous
Next

ArcGIS, jednička v geoinformačních technologiích

ArcGIS je geografický informační systém určený pro práci s prostorovými daty. Může data vytvářet a spravovat, ale především je dokáže analyzovat, najít v nich nové vztahy a vše přehledně vizualizovat. Je plně škálovatelný a lze jej nasadit jak v malé, tak ve velké a komplexní organizaci. 

Škálovatelný

ArcGIS nabízí několik způsobů nasazení, která jsou vhodná jak pro oddělení o několika odbornících, tak pro firmu s tisíci pracovníky.

Bezpečný

ArcGIS splňuje celopodnikové bezpečnostní standardy a umožňuje propojení s firemním úložištěm uživatelských účtů.

Flexibilní a integrovatelný

ArcGIS lze integrovat s ostatními firemními IT systémy. Lze jej provozovat na vlastní infrastruktuře nebo v cloudu AWS či Microsoft Azure.

O technologii ArcGIS

Mapování sjezdovky dronem

Nástroje ArcGIS umožňují získávat prostorová data, například i snímkováním z dronu.

Možnosti technologie Esri

Všechny aplikace
Previous
Next