Ochrana osobních údajů

Uvědomujeme si důležitost a význam ochrany osobních údajů našich zákazníků a obchodních partnerů. Tato stránka se snaží poskytnout úplný a strukturovaný přehled o tom, kdy a jaké informace týkající se identifikace osob shromažďujeme.

Informace o ochraně osobních údajů

Na níže uvedených stránkách se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit, zpracováváme-li Vaše osobní údaje. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců pro plnění právních povinností zaměstnavatele (realizaci pracovního závazku) a pro uplatnění a ochranu práv a právních zájmů zaměstnavatele.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, příp. zpracování údajů zástupců zákazníka (např. kontaktních osob) za účelem uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

Uchování kontaktních údajů kvůli uzavření smluvního vztahu a údaje nezbytné pro realizaci smluvních vztahů.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

Uchování a zpracování osobních údajů o účastnících konference nebo podobné akce za účelem zajištění účasti na konferenci.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

Shromáždění a zpracování údajů za účelem určování nejvhodnější nabídky služeb zákazníkům, za účelem podpory prodeje a renomé společnosti.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Společnost je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Je tudíž povinna zavést vnitřní oznamovací systém pro podávání chráněných oznámení a ustavit příslušnou osobu, která podání přijímá a vyřizuje. Tyto své zákonné povinnosti společnost splnila.

V rámci plnění zákonných povinností při přijímání a vyřizování podání příslušnou osobou dochází ke zpracování identifikačních, kontaktních a dalších osobních údajů (zejména údajů o oznamovaném jednání) oznamovatele, oznamovaného a dalších osob, které jsou oznámeným jednáním dotčeny, příp. rozhodných skutečnostech mohou poskytnout svědectví atd.

Oznámení a související dokumentace jsou uchovávány v zákonem předepsané evidenci po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Podrobné informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.


Související dokumenty ke stažení

Níže uvedené podmínky zpracování a zabezpečení osobních údajů budou, dle charakteru poskytované služby a pozice dodavatele, zahrnuty do smlouvy uzavřené elektronickou poštou.


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat i pro účely marketingu, potřebujeme k tomu samozřejmě Váš souhlas. Podrobnější informace o tom, jak přesně budeme s Vašimi údaji nakládat, naleznete ZDE.

Svůj souhlas můžete i kdykoli odvolat prostřednictvím k tomu určeného formuláře

Udělit souhlas

Ochrana osobních údajů v produktech Esri

Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., je oficiálním distributorem technologií Esri, a to včetně platformy ArcGIS.

Technologie Esri jsou vlastněny společností Environmental Systems Research Institute Inc. (Esri Inc), která sídlí ve Spojených státech amerických. Některé z produktů ArcGIS mohou být poskytovány i v režimu SaaS (software jako služba) a hostovány společností Esri Inc z USA. Se společností Esri Inc úzce spolupracujeme na tom, aby u všech hostovaných služeb (zejména pak u služby ArcGIS Online) byl zajištěn soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Na následujících odkazech naleznete potřebné dokumenty Esri Inc, které se k vztahují ochraně osobních údajů: