Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Souhlasím, aby ARCDATA PRAHA, s.r.o., až do odvolání nakládala s mými identifikačními údaji, kontaktními údaji a údaji o předchozích nákupech a zasílala mi cílené nabídky na koupi jí prodávaného zboží a služeb, včetně nabídky na účast na jí pořádaných konferencích. Souhlasím, aby ARCDATA PRAHA při určování nejvhodnější nabídky vycházela (nabídku profilovala) z informací o mém dřívějším nákupním chování (z informací o předchozích nákupech).

Uděluje-li souhlas třetí osoba, činí tak na základě plné moci s tím, že člověk, za kterého souhlas uděluje, byl řádně zpraven o obsahu souhlasu a svých právech.

Svůj souhlas samozřejmě můžete i kdykoli odvolat.

Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů a o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění.

Udělit souhlas
Odvolat souhlas
Úplné znění souhlasu