Evidence zařízení a majetku

Zobrazte všechna svá zařízení

Moderní způsob správy majetku a zařízení

Každé technické zařízení je někde umístěno, stejně tak nemovitý majetek. ArcGIS vám umožní tuto skutečnost využít. Dokáže propojit data firemních informačních systémů a zobrazit je v mapě. Lépe tak získáte přehled o jejich stavu a můžete efektivněji plánovat údržbu. 

Napojení na TIS, SAP a další

ArcGIS komunikuje webovým REST rozhraním, proto je snadné napojit jej na další systémy organizace. V desktopových, webových i mobilních aplikacích ArcGIS je možné vytvořit odkazy na konkrétní záznamy v těchto systémech například ve vyskakovacím okně každého prvku. Propojení šetří čas i práci a snižuje chybovost operátorů.

(Obrázek: Ukázka propojení GIS a SAP ve webovém klientu ČEZ Distribuce.)

Více o integraci
Ukázka propojení GIS a SAP ve webovém klientu ČEZ Distribuce.

Přehled přesně o tom, co vás zajímá

Pomocí konfigurovatelných aplikací, jako jsou ArcGIS Dashboards, si můžete vy i vaši kolegové vytvořit aplikace a přehledy o datech, která vás zajímají – a to bez znalosti programování. Sestavte si mapové aplikace nebo kontrolní panely, jako je tento přehled hasicích přístrojů v interiérech Lovochemie, a usnadněte si práci.

ArcGIS Dashboards - přehled hasicích přístrojů, Lovochemie a.s.

Specializován pro utilitní sítě

Evidence majetku organizace může být vedena v jakémkoliv měřítku. V systému můžete mít jak jednotlivé budovy, tak jednotlivé místnosti – záleží na vaší volbě.

Zařízení inženýrských sítí jsou vedena v datovém modelu Utility Network, který je pro tento účel specializován. Umožňuje modelovat provozní i strukturální sítě, fyzická a logická propojení jednotlivých zařízení a pomocí síťových a atributových pravidel pomáhá udržovat konzistentní a správná data. 

Prozkoumat Utility Network

Propojení s externími zdroji

Pro aplikace ArcGIS není problém komunikovat i s externími zdroji dat. Využívat můžete online služby, jako je ortofoto a mapy Zeměměřického úřadu, datová a geokódovací služba RÚIAN, napojení na nahlížení do katastru nemovitostí a další. Pro projekt DTM ČR vám zajistíme moduly, které provádí převod dat do výměnného formátu DTM a zpět. 

(Obrázek: Informace o parcele z ISKN v lehkém klientu Pražské Plynárenské Distribuce a.s.)

DTM Connect
Propojení na ISKN a RÚIAN
Informace o parcele z ISKN v lehkém klientu Pražské Plynárenské Distribuce a.s.

Kontaktujte nás

Naši kolegové a naše partnerské firmy provedli úspěšné implementace systému ArcGIS v mnoha utilitních společnostech. Sjednejte si s námi konzultační schůzku, na které vám ukážeme, kde všude může ArcGIS ve vaší organizaci pomoci.