Integrace

Propojte systémy a zjednodušte si agendy pomocí GIS.

ArcGIS je navržen jako jeden z páteřních systémů organizace. Místo, kde se setkávají data z různých zdrojů a ústí do přehledných map, grafů a kontrolních panelů dostupných přes webové a mobilní aplikace. K tomu slouží využití principu jednoho zdroje pravdy a možnost přístupu přes otevřená, zabezpečená rozhraní. 

Jeden zdroj pravdy

Aby se zamezilo duplikaci, která s sebou nevyhnutelně přináší konflikty, neaktuálnost kopií a nesoulad dat, jsou data uložena v centrální databázi, odkud jsou distribuována prostřednictvím standardizovaných rozhraní a serverových služeb. GIS je tak možné využívat v celé organizaci a vybraná data zpřístupnit i veřejnosti, soukromým firmám nebo státním organizacím.

(Obrázek: Vizualizace dat ČEZ Distribuce, a.s.)

Vizualizace dat ČEZ Distribuce, a.s.

Moduly pro další aplikace

Se službami ArcGIS můžete pracovat prostřednictvím zásuvných modulů i v aplikacích Microsoft Excel, Microsoft Teams, Microsoft Power BI a existuje také modul pro AutoCAD. Pomocí volně dostupných vývojářských nástrojů, SDK, je pak možné vytvořit moduly pro další aplikace. Komunikace přes ArcGIS REST rozhraní je pečlivě zdokumentovaná a volně využitelná. 

ArcGIS for Microsoft 365

Sdílení a spolupráce

Komunikace, integrace a interoperabilita se nemusí odehrávat pouze mezi systémy jedné společnosti. Otevřené služby umožňují zabezpečené sdílení např. plánovaných výkopů mezi jednotlivými společnostmi a magistrátem města, aby se mohly práce navzájem synchronizovat a šetřit tak čas, prostředky a minimalizovat zábory komunikací.

(Obrázek: Zákres grafického reprezentantu jevu, Pražská plynárenská Distribuce, a.s.)

Zákres grafického reprezentantu jevu, Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Bezpečnost

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Systém ArcGIS lze integrovat se skladem identit Active Directory, SAML 2.0, OpenID a dalšími způsoby identifikace uživatele. Pročtěte si podrobnou dokumentaci o bezpečnosti a zabezpečení soukromí v produktech ArcGIS na stránkách ArcGIS Trust Center. 

ArcGIS Trust Center

Kontaktujte nás

Naši kolegové a naše partnerské firmy provedli úspěšné implementace systému ArcGIS v mnoha utilitních společnostech. Sjednejte si s námi konzultační schůzku, na které vám ukážeme, kde všude může ArcGIS ve vaší organizaci pomoci.