Komunikace se zákazníky a veřejností

Zlepšete informovanost zákazníků a zvyšte tak jejich spokojenost.

Zákazníci se často zajímají o témata, která jsou pevně spjata s geografickou polohou. Kde bude probíhat údržba sítě? Je v mé oblasti havárie vody? Mohu přejít s odběrem k vaší společnosti? GIS v těchto případech nabídne snadno dostupnou odpověď a zákazníci budou díky tomu spokojení. 

Informace o haváriích a odstávkách

Mezi jedny z nejvíc využívaných webových stránek utilitních společností patří informace o haváriích a odstávkách. Mapa vytvořená v GIS umožňuje ihned informovat o aktuálních i plánovaných odstávkách a umožňuje zákazníkům nahlásit výpadek zakreslením do mapy. Pro zákazníky i pro dispečink je mapa přehlednější než seznam lokalit v tabulce. 

(Obrázek: Přehled odstávek v lehkém klientu Pražské teplárenské a.s.)

Přehled odstávek v lehkém klientu Pražské teplárenské a.s.

Vyjadřování o existenci sítí

GIS může zajistit rozhraní pro poskytování dat ostatním společnostem a státním organizacím – ať to je vyjadřování o existenci sítí, nebo výměna dat v rámci projektu Digitální mapa ČR. Výstupy mohou být ve formátu reportů v PDF nebo jako balíčky dat v nejrůznějších výměnných formátech pro další zpracování. Vše může probíhat automaticky bez nutnosti zákroku operátora. 

(Obrázek: Systém přejímky externích zákresů od geodetů v Pražské plynárenské Distribuci, a.s.)

Více o nástrojích DTM ČR
Systém přejímky externích zákresů od geodetů v Pražské plynárenské Distribuci, a.s.

Komunikace a plánování na dispečinku

Model utilitní sítě umožňuje provádět analytické úlohy, jako je například trasování – dispečer označí místo havárie či plánované uzavírky na síti a systém mu vrátí všechna zasažená odběrná místa. Může tak vyrozumět všechny postižené zákazníky.

Jiné analytické nástroje umožňují modelování různých stavů na síti: jak se bude chovat síť při provozním omezení nebo jak se změní propustnost při rozšíření sítě. 

(Obrázek: Trasování může určit cestu od místa na síti k nejbližšímu uzavíracímu prvku pro údržbu nebo při neočekávané situaci. Zde Pražská plynárenská Distribuce, a.s.)

Trasování může určit cestu od místa na síti k nejbližšímu uzavíracímu prvku pro údržbu nebo při neočekávané situaci.

Kontaktujte nás

Naši kolegové a naše partnerské firmy provedli úspěšné implementace systému ArcGIS v mnoha utilitních společnostech. Sjednejte si s námi konzultační schůzku, na které vám ukážeme, kde všude může ArcGIS ve vaší organizaci pomoci.