Řízení infrastruktury

Využijte své zdroje co nejefektivněji.

ArcGIS pomáhá zvýšit efektivitu práce zaměstnanců v kanceláři i v terénu. Usnadňuje jejich vzájemnou komunikaci a zlepšuje spolehlivost informací, ze kterých při plnění svých každodenních úkolů vycházejí. 

Aktuální informace pro všechny

Výhodou GIS založeného na webových službách je zpřístupnění aktuálních dat komukoli kdykoli. Každá editace a aktualizace dat se ihned projeví ve všech aplikacích, které jsou k systému ArcGIS připojené. Není potřeba každé ráno tisknout mapové podklady pro pracovníky v terénu nebo se spoléhat na několik týdnů či měsíců staré (a tedy zastaralé) mapy a plány. Každý se může v rámci svých uživatelských práv dostat k nejaktuálnějším datům, která pro svoji práci potřebuje. 

(Obrázek: Lehký klient Pražské Plynárenské, a.s., umožňuje pracovníkům provádět analytické úlohy, jako je trasování. Všechny informace jsou tak na dosah ruky.)

Lehký klient Pražské Plynárenské, a.s., umožňuje pracovníkům provádět analytické úlohy, jako je trasování.

Efektivní řízení pracovníků

K aktuálním informacím zaměstnanci přistupují prostřednictvím mobilních a webových aplikací. Některé jsou zaměřené pouze na interaktivní mapy, jiné, jako například ArcGIS Workforce, umožňují i plánovat a rozdělovat úkoly jednotlivým pracovníkům a monitorovat postup jejich plnění. Díky tomu lze plánování dynamicky měnit během dne podle aktuální situace. 

ArcGIS Workforce
ArcGIS Workforce

Lepší přehled o situaci

V GIS lze zobrazit vaše prostorová data a zařadit je do kontextu dalších dostupných dat. Lze připojit data RÚIAN, data o dopravní situaci, aktuálním počasí… nejrůznější prostorová data sdílená na internetu, která vám pomohou s plánováním nebo s lepší organizací nejen pracovních procesů, ale i budoucího rozvoje sítě. 

(Obrázek: Aplikace společnosti České Radiokomunikace, a.s., pro svoji funkci využívá například Základní mapy ČR z geoportálu ČÚZK.)

Ukázka dat na Living Atlasu
Aplikace společnosti České Radiokomunikace, a.s., pro svoji funkci využívá například Základní mapy ČR z geoportálu ČÚZK.

Kontaktujte nás

Naši kolegové a naše partnerské firmy provedli úspěšné implementace systému ArcGIS v mnoha utilitních společnostech. Sjednejte si s námi konzultační schůzku, na které vám ukážeme, kde všude může ArcGIS ve vaší organizaci pomoci.