Správa inženýrských sítí

GIS je komplexní systém pro správu a rozvoj inženýrských sítí

ArcGIS je víc než tvorba map

ArcGIS je komplexní geografický informační systém (GIS), který pomáhá zajišťovat pracovní procesy při správě inženýrských sítí. Obsahuje tři navzájem propojené složky: systém pořizování a údržby dat (System of Records), systém pro analýzu a vizualizaci (System of Insight) a ekosystém aplikací (System of Engagement). Poskytuje tak úložiště prostorových i popisných dat, zpřístupňuje je pomocí architektury založené na službách a obsahuje specializované aplikace pro efektivní využití těchto dat při každodenní práci. 

Evidence zařízení a majetku

GIS je možné propojit s TIS (technickými informačními systémy) a dalšími evidenčními systémy a zobrazit polohu veškerého majetku i zařízení společnosti na mapě. Díky prostorovému kontextu se tak dá úsporněji a efektivněji plánovat jejich údržba, řešit dopady oprav a mimořádných událostí a plánovat místa pro další rozvoj

Prostřednictvím GIS je možné vytvořit i interaktivní mapy závodů.

(Obrázek: Mapa závodu společnosti Lovochemie a.s.)

Více o GIS a evidenci majetku
Základní mapa závodu ve společnosti Lovochemie

Řízení infrastruktury

Data můžete prostřednictvím webových služeb zpřístupnit každému ve vaší organizaci a systémem rolí řídit, ke kterým datům mají přístup a s jakými právy. Pracovníci v terénu tak mohou mít v telefonu interaktivní mapu všech zařízení, v níž reportují jejich stav, prohlížejí si denní plán práce a dokážou ihned reagovat na nejnovější pokyny.

Dispečink může sledovat aktuální stav sítě a rozmístění pracovníků. Analytici mohou modelovat stav sítě při mimořádných situacích, při uzavírkách nebo po plánovaném rozvoji sítě a nacházet optimální varianty. 

(Obrázek: Mobilní aplikace společnosti Pražská energetika, a.s.)

Jak pomáhají nástroje GIS?
Ukázka mobilní aplikace společnosti Pražská energetika, a.s.

Komunikace se zákazníky

Komunikace se zákazníky, místní samosprávou a soukromými společnostmi tvoří nedílnou část pracovních procesů. Pomocí ArcGIS můžete automatizovat proces vyjadřování o existenci sítí, příjem a distribuci dat digitální technické mapy (DTM) nebo zjišťovat, jaké adresy jsou postižené výpadkem či uzavírkou a rozesílat na ně příslušná oznámení. Zákazníci také ocení interaktivní mapu plánovaných uzavírek a aktuálních mimořádností. Komunikace se samosprávou usnadňuje také synchronizaci výkopových prací v jedné lokalitě. 

(Obrázek: Přehled odstávek v lehkém klientu Pražské teplárenské a.s.)

Více o GIS pro komunikaci
Přehled odstávek v lehkém klientu Pražské teplárenské a.s.

Jeden zdroj pravdy

Moderní GIS se řídí principem „jednoho zdroje pravdy“ – prostorová data jsou uložená v centrální geodatabázi a prostřednictvím serverových služeb jsou distribuována pro prohlížení, analýzu, vizualizaci, ale také ke kontrole a k editaci. Integraci s ostatními systémy podniku zajišťují standardizovaná rozhraní a zásuvné moduly do aplikací rodiny Microsoft 365 a dalších. GIS je tak možné využívat napříč celou organizací, všude s přístupem k nejaktuálnějším datům. 

(Obrázek: Těžký klient společnosti ČEZ Distribuce a.s.)

Více o způsobech integrace GIS
Těžký klient společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Kdo ArcGIS již používá?

Previous
Next

Jak ArcGIS pomáhá v praxi?

Přečtěte si případové studie od našich uživatelů a partnerských firem nebo si pusťte videa o úspěšných projektech.

Previous
Next

Partnerské firmy pro nasazení ArcGIS

Nasazení ArcGIS bylo často provedeno ve spolupráci či přímo našimi partnerskými firmami, od kterých pochází i mnoho ukázek na těchto stránkách. Patří mezi ně například:

 • HSI, spol. s r.o.

  člen skupiny Unicorn

  Web
 • d-PROG s.r.o.

  Web
 • NTT DATA Business Solutions

  Web
Previous
Next

Kontaktujte nás

Naši kolegové a naše partnerské firmy provedli úspěšné implementace systému ArcGIS v mnoha utilitních společnostech. Sjednejte si s námi konzultační schůzku, na které vám ukážeme, kde všude může ArcGIS ve vaší organizaci pomoci.