ArcGIS AllSource

ArcGIS AllSource

Software pro investigativní analýzu jevů a vztahů v prostoru.

Syntéza všech informačních zdrojů

Získávejte informace analýzou časových a prostorových dat

ArcGIS AllSource je software pro investigativní analýzu vytvořený pro analytiky pracující v armádě a v civilních zpravodajských agenturách, v orgánech činných v trestním řízení i v soukromém sektoru. Pomocí analýzy vazeb, 2D a 3D map, časových os, grafů a leteckých či družicových snímků můžete odhalit vzory, trendy a vztahy v datech.

ArcGIS AllSource je možné škálovat tak, aby vyhovoval vašemu úkolu, ať se chystáte provést analýzu pohybu, pochopit vzorce života nebo provést bezpečnostní analýzu. ArcGIS AllSource je interoperabilní a rozšiřitelný a podporuje vaši strategii integrace dat napříč různými doménami v propojených, odpojených i zcela oddělených sítích.

Software, který ze surových dat vytvoří podklady k rozhodování

Analýza a tvorba informací

Bezproblémově integrujte data z různých zdrojů a provádějte vizualizaci sítě, pokročilou analýzu a tvorbu zpravodajských informací v jednom desktopovém prostředí. Výsledky můžete sdílet se zúčastněnými stranami pro informované rozhodování.

Škálovatelnost

ArcGIS AllSource je škálovatelný, aby dokázal podporovat mnoho úkolů, řešených od centrály až po operace v terénu. Můžete tak stále používat jeden systém s nástroji zaměřenými na vyhodnocování hrozeb, odhalování podvodů, vyšetřování, indikace a varování.

Interoperabilita a rozšiřitelnost

ArcGIS AllSource je integrovaný s vaším systémem ArcGIS a umožňuje profesionálům v oblasti zpravodajství přístup k jeho sdíleným datům a jejich využívání. ArcGIS AllSource je interoperabilní a vyhovuje průmyslovým standardům, což usnadňuje využití stávajících zdrojů dat a lze jej rozšířit tak, aby spolupracoval s dalšími systémy a aplikacemi.

Jak ArcGIS AllSource pracuje

Integrace dat z různých zdrojů

ArcGIS AllSource integruje data z mnoha zdrojů. V jednom desktopovém prostředí tak můžete provádět vizualizaci ve dvou i více rozměrech, analyzovat vazby a vytvářet zpravodajské informace.

Mnoho způsobů vizualizace dat

Zobrazte data v mapách, interaktivně propojených grafech, časových osách a tabulkách. V rámci jednoho projektu tak máte k dispozici mnoho možností pohledu na data a způsobů jejich vizualizace.

Analýza dat

ArcGIS AllSource poskytuje nástroje pro prostorovou, časovou a relační analýzu dat. Lépe tak můžete nacházet odpovědi na otázky a předpovídat události, které se vztahují k vyšetřování nebo k podpoře vašich operací.

Sdílení zpravodajských informací

Pro sdílení informací, které získáte analýzou a pokročilou vizualizací, můžete využít nejrůznější nástroje pro tvorbu statických zpráv nebo interaktivní aplikace systému ArcGIS.

ARCGIS BLOG

ArcGIS AllSource: Revealing Opioid Diversion

Jak ArcGIS AllSource pomohl odhalit zneužívání opioidů na základě analýzy prostorových anomálií mezi lékaři, lékárnami a pacienty.

Článek na blogu Esri

Dokumentace

Podrobná dokumentace na stránkách Esri vás provede všemi důležitými kroky pro úspěšné nasazení ArcGIS AllSource.

Previous
Next
person-administrator-64

Kontaktujte naše specialisty


Promluvte si o ArcGIS AllSource s našimi specialisty

224 190 511

8.00–17.00, od pondělí do pátku