Vlastnosti ArcGIS AllSource

Software pro investigativní analýzu jevů a vztahů v prostoru.

Integrace dat

ArcGIS AllSource poskytuje jednotné prostředí pro robustní příjem dat a flexibilní ontologii pro analytiky, kteří mohou pracovat se strukturovanými i nestrukturovanými daty. Bezproblémově integruje data z mnoha zdrojů do jednotného zobrazení a v jednom desktopovém prostředí umožňuje provádět vizualizaci dat ve dvou i více rozměrech, analýzu zdrojů a tvorbu zpravodajských informací.

Vícerozměrná vizualizace

Zpracujte všechny zdroje informací a lépe je analyzujte prostřednictvím bohatých vizualizací. Používejte 2D a 3D mapy a propojené grafy, časové osy a diagramy k vizualizaci míst, časů a vztahů. Náš flexibilní software pro analýzu investigativních informací umožňuje přizpůsobit rozhraní tak, aby vaše práce byla produktivnější.

Investigativní analýza

Provádějte analýzu různých typů dat z široké škály zdrojů a identifikujte klíčové osoby, události, stopy a místa. Filtrujte data a kvantifikujte vzorce pro lepší pochopení. Využívejte pokročilé analytické techniky včetně geoprostorové analýzy, analýzy pohybu, časové analýzy, analýzy vazeb a analýzy textu.

Tvorba zpravodajských informací

Převádějte surové informace na částečně nebo plně rozvinuté zpravodajské informace a vytvářejte vysoce kvalitní výstupy. Standardizujte produkty pomocí profesionální symboliky a šablon pro reporty. Tyto informace můžete poskytovat kolegům prostřednictvím projektů, zpráv, souborů a služeb nebo například v podobě velkoformátových tisků.

person-administrator-64

Kontaktujte naše specialisty


Promluvte si o ArcGIS AllSource s našimi specialisty

224 190 511

8.00–17.00, od pondělí do pátku