Skip to main content
ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

Přehledné informace pro ty, kdo je potřebují.

ArcGIS Dashboards zobrazují data přístupnou formou – ať už prostřednictvím jejich interaktivní vizualizace, nebo jako jejich prostorovou a statistickou analýzu. Po ArcGIS Dashboards může sáhnout každý uživatel ArcGIS a svým kolegům tak pomoci při rozhodování, vizualizaci trendů, sledování událostí v reálném čase nebo při informování veřejnosti. Pomocí dashboardů zpřístupníte data uživatelům tak, aby si v nich mohli sami nalézt informace, které potřebují. Stejně jako mapy a aplikace patří i dashboardy mezi nejdůležitější výstupy z vašeho GIS.

Rozhodujte se rychle s ArcGIS Dashboards

Ne jediné obrazovce uvidíte přehled o lidech, službách, majetku nebo událostech v reálném čase.

A business professional working at a computer displaying a mapping dashboard, overlaid with orange and black charts and graphs

Proč ArcGIS Dashboards?

Pomáhají pochopit data

Dashboardy vizualizují data ve snadno čitelném formátu. Všechny důležité prvky lze zobrazit na jediné obrazovce a uživatel tak může lépe proniknout do informací ukrytých v datech. Prvky jsou interaktivně propojené, takže jejich prostřednictvím je možné data dobře zkoumat.

Ihned připravené k použití

Sestavení aplikace a jejího uživatelského prostředí je snadné, stejně jako definice různých prvků, které zobrazují nejrůznější grafy nebo obsahují nástroje pro síťové analýzy (routing) a atributové dotazy. Každému prvku lze samostatně upřesnit detailní nastavení.

Variabilita interaktivních funkcí

ArcGIS Dashboards se skládají z oken s mapami, ukazateli a grafy, jejichž velikost, polohu a obsah definuje správce aplikace. Může si zvolit, jaké nástroje do aplikace zahrne, a není limitovaný pouze jedním mapovým oknem – může jich totiž použít hned několik. Výřezy map v jednotlivých oknech lze vzájemně synchronizovat a aplikace podporuje i práci na více obrazovkách současně.

Dashboardy jsou pro každého

Pomocí aplikace ArcGIS Dashboards můžete vytvořit mnoho typů dashboardů. Používat je dokáže kdokoli – uživatelé na všech úrovních vaší organizace i veřejnost.

Previous
Next

Vše je propojené v systému ArcGIS

ArcGIS Dashboards využívá všechna vaše data z ArcGIS. Abyste získali širší kontext můžete zároveň využívat i data z jiných zdrojů, včetně zdrojů měnících se v reálném čase. ArcGIS Online vám navíc dává plnou kontrolu nad sdílením vašich dashboardů, takže si můžete snadno vybrat, kdo je uvidí - či pouze váš tým, celá vaše organizace nebo široká veřejnost.

Zjistěte více o ArcGIS

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511