ArcGIS Drone2Map

ArcGIS Drone2Map

Software pro mapování pomocí dronu.

ArcGIS Drone2Map je desktopová aplikace sloužící ke zpracování snímků pořízených dronem. Díky ní můžete snímky libovolného území okamžitě zpracovat do mozaiky a analyzovat jejich obrazové, infračervené a multispektrální složky. Jako součást systému ArcGIS může Drone2Map využívat širokou škálu nástrojů pro mapování a prostorovou analýzu. Jako 2D a 3D fotogrammetrická aplikace umožňuje Drone2Map vytvoření výstupů (jako je ortofoto, 3D mračno bodů a otexturovaný model), které lze následně sdílet v rámci celé organizace.

Vlastnosti

Pořízení aktuálních snímků

Nasnímejte podrobné snímky a vytvořte z nich data pro svůj GIS. K plánování letu doporučujeme použít aplikaci Site Scan Flight for ArcGIS Limited Edition (LE), ale Drone2Map podporuje i ostatní letové aplikace a téměř všechny typy dronů.

iPad screen showing drone flight plan with terrain follow feature enabled

Pracujte v kanceláři nebo venku

Protože je Drone2Map desktopová aplikace, snímky z dronu můžete stáhnout na svůj notebook a začít s jejich zpracováním bez ohledu na to, zda jste právě online. Až dorazíte do kanceláře, můžete data podrobit náročnější analýze a publikovat je do systému ArcGIS, aby je mohli využít i vaši kolegové.

Construction worker holding laptop at a construction site with bulldozer in background

Analýza z dronu

Drone2Map obsahuje nástroje pro vizualizaci dat zachycených ve viditelném a infračerveném spektru, stejně jako pro multispektrální data. Provádět můžete také 2D a 3D měření, tvorbu terénních profilů, výpočty objemu a analýzu spektrálních profilů. 

Integrovaný s ArcGIS

Integrací s ArcGIS má Drone2Map přístup k mnoha nástrojům pro prostorovou analýzu a vizualizaci dat. Jeho projekty lze otevřít v ArcGIS Pro a obrazová data lze publikovat na ArcGIS Online a na ArcGIS Enterprise – a to včetně multispektrálních dat, tepelných dat a 3D geodat.

Desktop screen showing ArcGIS Pro performing additional analysis

2D fotogrammetrie

ArcGIS Drone2Map Standard umožňuje vytvářet 2D ortomozaiku a digitální model povrchu i terénu. Tyto výstupy lze následně sdílet prostřednictvím ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise nebo je používat v ArcGIS Pro.

3 images stacked showing different analysis views of an excavation site

3D fotogrammetrie

Drone2Map Advanced dokáže zpracovávat i šikmé snímky a vytvářet 3D data, jako je mračno bodů nebo 3D texturovaný model. Díky tomu je možné vytvořit digitální model povrchu s budovami, které mají správnou velikost a ostré hrany zdí.

2 point cloud images of a city view using different color parameters

Jak to funguje

Sběr dat

Pomocí Site Scan Flight LE nebo jiné aplikace pro řízení letu nasnímejte zájmovou oblast.

Stažení a zpracování dat

Vytvořte projekt a stáhněte do něj nasbíraná data. Přidejte vlícovací body a 2D a 3D data se ze snímků automaticky vytvoří.

Vizualizace a analýza

Prohlížejte si 2D a 3D data, měřte je a analyzujte přímo v prostředí Drone2Map.

Pokročilá analýza

Projekt můžete otevřít v ArcGIS Pro a použít jeho nástroje pro prostorovou, časoprostorovou a spektrální analýzu.

Sdílení

Výstupy ze snímkování můžete sdílet jako vrstvy prvků, webové mapy, vrstvy rastrových dat a další.

Site Scan Flight for ArcGIS Limited Edition pro iPad

Tato aplikace je vytvořena pro uživatele ArcGIS Drone2Map a pomáhá jim při řízení letu jejich dronu. Nástroj Terrain Follow umožňuje udržovat konstantní výšku dronu nad terénem a dva módy pro skenování umožňují lepší kontrolu nad dráhou dronu při snímkování 3D modelu objektů. Další nástroje usnadňují výběr módů nalétávání, opakovaný sběr dat na stejné lokalitě nebo pomáhají při plánování letu zobrazením dat o lokalitě z ArcGIS Online. 

Stáhnout aplikaci
: iPad screen showing flight plan around a castle

Propojení s platformou ArcGIS

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Můžete provádět výpočty objemu a výškových profilů přímo z Drone2Map. Nahrajte snímky do ArcGIS Pro pomocí jednoho tlačítka a získejte přístup k pokročilým analytickým nástrojům.

Vyzkoušejte ArcGIS Pro
ArcGIS Online

ArcGIS Online

Sdílejte své výstupy z Drone2Map přímo v ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise pro potřeby celé organizace.

Vyzkoušejte ArcGIS Online
ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps

Pomocí aplikace ArcGIS Field Maps můžete určit polohu nejvhodnějších vlícovacích bodů.

Vyzkoušejte ArcGIS Field Maps
ArcGIS Image

ArcGIS Image

Při práci na komplexních projektech, které hodně využívají multispektrální a 3D analýzu můžete použít také funkce nadstavby ArcGIS Image.

Vyzkoušejte ArcGIS Image

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511