Možnosti licencování

Jak pořídit ArcGIS Enterprise.

Úrovně funkcionality

ArcGIS Enterprise je k dispozici ve dvou úrovních funkcionality: Standard a Advanced. Na těchto úrovních závisí funkcionalita základního ArcGIS GIS Serveru a také počet uživatelských účtů pro Portal for ArcGIS, tzv. pojmenovaných uživatelů.

Pojmenovaní uživatelé

Účty pojmenovaných uživatelů jsou rozděleny do několika typů, lišících se různou dostupností aplikací a funkcí ArcGIS Enterprise. Základní součástí ArcGIS Enterprise jsou dva uživatelské typy: Viewer, disponující právy prakticky pouze pro čtení a bez možnosti vlastnit obsah (např. mapy a data), a uživatelský typ Creator, který může disponovat všemi právy pro tvorbu a publikaci dat, map a ostatního obsahu. Konkrétní nastavení práv provádí správce organizace přidělením konkrétní uživatelské role.

K této základní konfiguraci je možné přiobjednat další uživatelské účty včetně dalších typů, jako jsou Mobile Worker, který disponuje zejména právy pro sběr a editaci dat v terénu, Editor, který je určen pro editaci dat v prostředí kanceláře, či GIS Professional, který má veškeré možnosti jako Creator a navíc i přístup k desktopové aplikaci ArcGIS Pro.

Uživatelské typy v ArcGIS Enterprise

Tyto uživatelské typy jsou součástí ArcGIS Enterprise.

Previous
Next

Další uživatelské typy, které lze přikoupit

Previous
Next

ArcGIS Enterprise – často kladené dotazy

Nové uživatelské typy dostupné od ArcGIS Enterprise 10.7 zahrnují typy Viewer, Editor, Mobile Worker, Creator a GIS Professional – je jich více, aby lépe vyhovovaly různým potřebám uživatelů. Více o uživatelských typech najdete zde.

Přidat uživatele lze v prostředí Account Manager.

Ano, uživatelské typy můžete přidávat kdykoli.

Ano, balíčky aplikací a prémiové aplikace je možné přiřazovat určitým uživatelským typům (s příslušnými právy). Další aplikace můžete najít na ArcGIS Marketplace.

Počet zakoupených jader, na kterých můžete nasadit ArcGIS Enterprise, ovlivňuje výkon webového GIS. Tento počet nijak neovlivňují nákupy nových uživatelských typů.

Více o nasazeních na virtuálních strojích nebo v cloudu se dočtete v tomto dokumentu Esri.

S licencováním vám pomůžeme

Nejste si jistí, jak si ArcGIS Enterprise objednat? Najdeme vám optimální nastavení.

Kontaktujte nás