Skip to Content

ArcGIS GeoBIM

Integrace projektů BIM do prostorových souvislostí.

Zlepšete koordinaci projektů a jejich realizaci

Aplikace ArcGIS GeoBIM přináší uživatelsky přívětivé webové prostředí pro týmy, které pracují nejen s GIS, ale také s informačními modely budov (BIM), a hledají cestu, jak zobrazit data z obou systémů v prostorových souvislostech.

Týmy specialistů z oborů architektury, strojírenství i stavebnictví mohou díky ArcGIS GeoBIM snadno pracovat s daty propojenými v konfigurovatelných webových aplikacích, které zjednodušují komunikaci a spolupráci nejen v rámci týmů, ale také s externími zájemci.

ArcGIS GeoBIM

Propojte data GIS s podklady od architektů a podívejte se na chystané i existující projekty v širších souvislostech.

Jak to funguje

Computer monitor showing a white and gray digital street map and scattered data points

Zobrazte projekty v souvislostech

Data z různých systémů a projektů můžete zobrazit v jednotném pohledu. Data jsou mezi sebou navíc dynamicky propojena.

Snižte náklady na převody modelů

Ponechte svá data v systémech, ve kterých byla vytvořena. Nemusíte modely neustále převádět z jednoho formátu do druhého.

Informujte o postupu realizace projektu

Prostřednictvím interaktivních aplikací vizualizujte jevy související s projektem, jako jsou řešené problémy, časové osy nebo rozmístění objektů.

Přečtěte si víc

Více o tom, jak pomocí ArcGIS GeoBIM vylepšit správu dat a snížit riziko špatné koordinace pracovních činností, si můžete přečíst v článku na našem blogu.

ArcGIS GeoBIM

Esri a Autodesk

Společnosti Esri a Autodesk od roku 2017 spolupracují na užší provázanosti BIM (informačních modelů budov) a geografických informačních systémů. Provázanost těchto technologií totiž usnadní nejen efektivnější plánování, návrh, stavbu a provoz jednotlivých budov, ale významně se zjednoduší i některé pracovní procesy, resp. jejich dopad na okolní prostředí.

Prezident společnosti Esri Jack Dangermond a výkonný ředitel společnosti Autodesk Andrew Anagnost tuto vizi přednesli na uživatelské konferenci firmy Autodesk v Las Vegas. Více informací můžete nalézt na webové stránce věnované spolupráci společností Esri a Autodesk.

Další informace na webu Esri
/content/dam/esrisites/en-us/arcgis/products/arcgis-geobim/geobim-update-0921/assets

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511