ArcGIS Image Analyst pro ArcGIS Pro

Rozšířené možnosti práce s rastrovými daty v desktopovém GIS.

A collection of heat maps, maps that use deep learning to identify objects, and 3D digital twins

ArcGIS Image Analyst pro ArcGIS Pro obsahuje nástroje umožňující pokročilé zpracování a analýzu obrazových dat. S jeho pomocí můžete automatizovat a urychlit úlohy jako je extrakce prvků, klasifikace dat, multidimenzionální analýza a detekce změn, využít nástroje, které pracují na principech strojového a hloubkového učení, rastrové funkce a specifické geoprocessingové nástroje. Mnoho nástrojů funguje také on-the-fly, v reálném čase a bez tvorby mezivýsledků. 

Co díky ArcGIS Image Analyst dokážete?

ArcGIS Image Analyst obsahuje nové nástroje a zjednoduší vaše pracovní postupy.

Stáhněte si leták

Více informací o funkcích ArcGIS Image Analyst naleznete také v našem letáku.

Brožura ArcGIS Image Analyst

Jak ArcGIS Image Analyst funguje

Načtěte data

Pracovat můžete s různým prostorovým, spektrálním i časovým rozlišením, ortorektifikovanými i šikmými snímky, multidimenzionálními rastry i stereopáry

Vizualizujte

Použít můžete i pohled na šikmý, neortorektifikovaný snímek, ve kterém se správně zobrazí všechna ostatní georeferencovaná data.

Extrahujte

Měření vám umožní ze snímků získat výšku, vzdálenost objektů, úhly mezi liniemi. Klasifikační nástroje pak na snímku samy rozliší různé oblasti.

Editujte

Opravte výsledky klasifikace, upravte hodnoty v digitálním modelu reliéfu nebo na snímku zakryjte citlivé oblasti.

Analyzujte

Využijte nástroje vytvořené pro analýzu rastrových dat: strojové a hloubkové učení, multidimenzionální analýza a analýza změn.

Potřebujete ArcGIS Pro?

Pro práci s ArcGIS Image Analyst potřebujete program ArcGIS Pro v úrovni Basic, Standard nebo Advanced  verze 2.1 a vyšší.

Více o ArcGIS Pro

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511