ArcGIS Image for ArcGIS Online

Hostování, streamování a analýza v cloudu.

ArcGIS Image pro ArcGIS Online je kompletní řešení software jako služba (SaaS) pro hostování, analýzu a poskytování rastrových a obrazových dat.

 

Díky SaaS nemusíte dávat výdaje za vlastní IT infrastrukturu, ale získáváte bezpečné a škálovatelné řešení v cloudu, které lze snadno integrovat do vašich pracovních postupů.

Usnadněte si práci s rastrovými a obrazovými daty

Zpřístupněte obrazová data

Obrazová a rastrová data dokážete zpřístupnit pro stovky či tisíce uživatelů. Poskytovat tak můžete například data o velkých stavbách, data za celá města či kraje a zahrnout do nich ortorektifikované snímky, digitální modely terénu i multidimenzionální nebo klasifikované rastry. Navíc můžete řídit, kdo smí jaká data používat. 

Nestarejte se o hardware

Hostovat, poskytovat a pracovat s daty můžete bez starosti o hardwarovou infrastrukturu. ArcGIS Online splňuje požadavky na bezpečnost, přihlašování uživatelů a soukromí. K dispozici jsou také rozsáhlé logy a reporty, které správci poskytnou cenné informace. K přihlášení můžete také využít existující účty vaší organizace. 

Držte se v rozpočtu, i když přenosy narůstají

Ušetříte i na výdajích za síťovou infrastrukturu. Cena za uložení dat je fixní a nejsou další poplatky za míru jejich využívání. Takže i kdyby se některá z vašich aplikací stala virální a vaše data začala být intenzivně využívána, nebude vás to stát nic navíc.

Zjednodušte si správu dat

Obrazová a rastrová data budete spravovat v přehledném, jednotném prostředí. ArcGIS Image podporuje všechny typy rastrů, obvyklé souřadnicové systémy a různé typy senzorů. Nahráním na ArcGIS Online se nezmění ani metadata, která vaše snímky doprovází. 

Analyzujte v cloudu

V cloudu můžete provádět analýzu a využít jeho výpočetních možností. Data můžete analyzovat nástroji dostupnými ve webovém rozhraní nebo pomocí ArcGIS API for Python, kde můžete použít i vlastní funkce. Do systému je možné integrovat i opensourcové nástroje používající AI a provádět detekci a identifikaci objektů nebo klasifikaci pixelů.

Jak to funguje

Hosting obrazových dat

Nahrajte rastrová a obrazová data na ArcGIS Online do bezpečného a škálovaného úložiště.

Poskytování dat

Díky členění na dlaždice dokáže systém efektivně streamovat i velké objemy dat. Dynamicky mozaikované služby mohou sloužit i ke zpracování on-the-fly.

Analýza

Nástroje pro analýzu pak pomohu řešit úlohy od urbanismu přes kvalitu zemědělské produkce po hodnocení dopadu klimatické změny.

Potřebujete ArcGIS Online?

ArcGIS Online je cloudové řešení pro webový GIS. Pro začlenění ArcGIS Image do ArcGIS Online potřebujete disponovat účtem typu Creator nebo GIS Professional.

Více o ArcGIS Online

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511