Licencování ArcGIS Online


Každý uživatel s platnou maintenance (systémovou podporou) ArcGIS Desktop automaticky získává i účet ArcGIS Online Subscription. Tento účet je také součástí některých licencí, jako je například EA nebo SLG EA, a lze jej rovněž zakoupit samostatně jako roční předplatné. 

Nemáte ještě aktivované ArcGIS Online?

Aktivaci ArcGIS Online by měl provádět uživatel, který bude následně správcem celého účtu. Obraťte se prosím na naše oddělení služeb zákazníkům, které vám zašle aktivační e-mail.

Uživatelské účty

Počet uživatelů, kteří mohou s daty aktivně pracovat (např. provádět editaci), se liší úrovní ArcGIS Online. Těmto uživatelům jsou přiděleny role, které jim propůjčují různá práva – od těch, co mohou zabezpečený obsah pouze využívat, přes ty, co mají právo k editaci, až po administrátory s nástroji pro správu celého účtu organizace. 

Podrobně o typech uživatelů

Kredity

Kredity jsou jakousi měnou ArcGIS Online a spotřebovávají se při využívání služeb, jako je například uložení dat, provádění analýz nebo tvorba mapové cache. Dle potřeby lze kredity kdykoli dokoupit, podobně jako je možné navýšit i počet uživatelů. 

Podrobně o kreditech

Neziskové organizace a licence pro školy

Pro neziskové a nevládní organizace a instituce primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání jsou k dispozici zvláštní verze předplatného. 

Více o těchto licencích

S licencováním vám pomůžeme

Nejste si jistí, jak si ArcGIS Online objednat? Najdeme vám optimální nastavení.

Kontaktujte nás