Analýza dat a datová věda


Použijte pokročilé analytické nástroje na 2D, 3D i 4D data

Vnímejte data v kontextu

Již samotné zobrazení dat v mapě pomáhá s pochopením jejich kontextu a může odkrýt nové pohledy, díky nimž naleznete nové souvislosti. S ArcGIS Pro můžete řešit komplexní geoprostorové úlohy a nacházet v datech vzorce a trendy. Vydejte se za možnosti běžných map, prostudujte charakteristiky lokalit a vztahy mezi nimi. Naleznete nové perspektivy. 

Porozumějte prostorovým vztahům

Mnoho odpovědí naleznete tím, že prozkoumáte prostorové vztahy mezi daty, jako je jejich blízkost, shoda, průnik, překryv, viditelnost či dostupnost. ArcGIS Pro vám je umožní analyzovat, a vy tak dokážete například určit vhodnost místa pro konkrétní aktivitu nebo identifikovat vývoj jevu v čase. 

Najděte správné trasy

Zorganizujte lépe svá vozidla. Silniční data můžete doplnit o vlastní datové sady a zavést nové podmínky a omezení, týkající se například hmotnosti, otáčení nebo naložení jednotlivých vozidel. GIS ale můžete použít i k výběru vhodného umístění poboček na základě analýzy obslužnosti nebo demografické skladby v okolí. ArcGIS Pro vám umožňuje analýzu zacílit přesně tak, jak potřebujete.

Hledejte vzorce

Vyhledejte hot spoty, odlehlé hodnoty či přirozené klastry dat a analyzovat můžete i změny v průběhu času. Shluky mohou znamenat určité procesy, které se opakují v podobných lokalitách. Analytické nástroje v ArcGIS Pro vám taková místa pomohou identifikovat.  

Buďte o krok napřed

Prostorová analýza a její analytické modelování vám pomůže pochopit okolnosti a predikovat další vývoj. S nástroji ArcGIS Pro lépe porozumíte řešené problematice a dokážete se efektivněji rozhodovat. 

Vyzkoušejte si ArcGIS Pro

Zkušební verze zdarma

Objednejte si ArcGIS Pro

Kontaktujte nás