Skip to main content

Vyzkoušejte nové funkce


Vizualizujte, analyzujte a zkoumejte data

Voxely

V ArcGIS Pro můžete pracovat s voxely, „3D pixely“. Využijete je například při interpolaci jevů v prostoru, při znázorňování dějů v atmosféře, v oceánu či pod zemí. 

Python notebooky

ArcGIS Notebooks je prostředí Jupyter integrované přímo do ArcGIS Pro. Je vhodné pro ty, kdo chtějí v systému ArcGIS plně využít programovací jazyk Python a věnovat se zároveň i datovému inženýrství, provádět statistické modelování nebo třeba vyvíjet aplikace pro strojové učení. Notebook představuje interaktivní rozhraní, ve kterém lze psát kód, dokumentovat jej a také ho spouštět. V jeho prostředí se jednotlivé příkazy ukládají, můžeme se k nim vracet, upravovat je a spouštět v libovolném pořadí. 

Více o ArcGIS Notebooks

Trasování na síti

Trasovací síť slouží k vizualizaci, správě a analýze jednoduchých síťových modelů, jako jsou vodní toky nebo železnice. Umožňuje propojit liniové a bodové vrstvy (hrany a uzly) v rámci datové sady prvků, přiřadit jim různé váhy a následně na této síti provádět analýzy, které mohou odpovědět na otázky, jako je: „Z jakého území steče voda do tohoto místa?“ nebo „Najdi nejkratší cestu mezi dvěma místy.“

Ty, kdo již se síťovými daty v systému ArcGIS pracují, může potěšit, že z geometrické sítě lze do trasovací sítě migrovat přímo. 

Vyzkoušejte si ArcGIS Pro

Zkušební verze zdarma

Objednejte si ArcGIS Pro

Kontaktujte nás