Obrazová data


Spravujte a analyzujte data z družic, dronů i z LiDARu

Analýza

ArcGIS Pro obsahuje nástroje pro identifikaci vzorců v obrazových datech, pro jejich analýzu a získávání nových informací. Mnoho úloh lze aplikovat on-the-fly, tedy vypočítávat je v reálném čase bez nutnosti tvorby nové datové sady.

Správa

Pracujte s rastrovými daty a snímky z nejrůznějších zdrojů, ať už to jsou satelity, drony, bezpilotní systémy, full-motion video, výšková data, LIDAR a další. ArcGIS Pro poskytuje rozsáhlé možnosti pro správu a ukládání velkých objemů obrazových dat a mnoho organizací z celé řady odvětví jej k tomuto účelu využívá. Datové zdroje jsou pak dobře přístupné a pomocí analytických nástrojů a vizualizace se z nich stávají užitečné zdroje informací.

Zpracování

Zpracování obrazových dat on-the-fly omezuje jejich duplikaci a snižuje nároky na úložné prostory. Pomocí dynamického mozaikování dokážete aktualizovat stávající data a zpracovávat nové snímky včetně ortorektifikace, vyhlazení hran, vykreslování, filtrování i využití mapové algebry.

Vyzkoušejte si ArcGIS Pro

Zkušební verze zdarma

Objednejte si ArcGIS Pro

Kontaktujte nás