Správa dat


Zajistěte integritu a přesnost dat

Ukládání dat

Pro ukládání a čtení dat je v ArcGIS k dispozici několik metod a vy si můžete vybrat tu, která je pro váš pracovní postup nejvhodnější. K ukládání můžete využít cloudové prostředí, běžné souborové formáty nebo geodatabázi (formát Esri pro ukládání a správu geoprostorových dat). A pokud budete v ArcGIS Pro někdy potřebovat obnovit svoji práci ze zálohy, všechny neuložené změny, jako jsou například mapy, scény, vrstvy a vyhledávače, se obnoví až do okamžiku posledního automatického zálohování. 

Tvorba a editace dat

ArcGIS Pro poskytuje mnoho nástrojů pro správu a editaci geoprostorových dat, ať již bude data editovat pouze jeden uživatel, nebo více uživatelů zároveň. Editaci dat a jejich integritu zajišťují kontextové editační nástroje, domény a podtypy. Můžete si vytvořit vlastní klávesové zkratky, které vám editaci usnadní, nebo můžete možnost editace zcela vypnout, abyste zabránili nechtěným změnám.  

Kontrola a validace dat

Nástroje pro kontrolu a integritu dat běží na pozadí a ověřují správnost prostorových vztahů, propojenost prvků a jejich atributů. Sady nástrojů pro validaci dat kontrolují soubory třetích stran a dle potřeby spouštějí opravné procesy, aby byla zajištěna konzistentnost a požadovaná kvalita dat.

Vyzkoušejte si ArcGIS Pro

Zkušební verze zdarma

Objednejte si ArcGIS Pro

Kontaktujte nás