Prohlížení dat a vizualizace


Interaktivní nástroje pro analytické zkoumání dat

Seznámení s daty

S daty můžeme spolehlivě pracovat, jen pokud bezpečně známe jejich charakter. ArcGIS Pro obsahuje nástroje pro Data Engineering, jejichž prostřednictvím prozkoumáte složení dat, zkontrolujete jejich validitu, poznáte, zda neobsahují skryté závislosti, a ujistíte se, že analytickým výstupům z těchto datových sad můžete věřit. 

Vizuální analýza

Pomocí nástrojů pro vizuální analýzu dat, jako je například osa pohledu, kopule viditelnosti nebo viditelný povrch, můžete svá data interaktivně prozkoumávat.

Interaktivní nástroje

Pomocí interaktivních nástrojů můžete vytvářet analytické objekty kliknutím ve scéně nebo načtením vstupních vrstev. Parametry analýzy můžete upravovat podle potřeby a výsledek se ve scéně ihned adekvátně změní.

Vyzkoušejte si ArcGIS Pro

Zkušební verze zdarma

Objednejte si ArcGIS Pro

Kontaktujte nás