Skip to Content
ArcGIS Utility Network

ArcGIS Utility Network

Nová generace nadstavby pro správu inženýrských sítí.

Zmodernizujte způsob evidence sítí

Utilitní společnosti svoji hodnotu tradičně stavějí na poskytování bezpečné, spolehlivé a dostupné sítě. K tomu však také musí zajišťovat bezpečné prostředí pro své pracovníky, zlepšovat efektivitu svých procesů a v neposlední řadě se starat o spokojenost svých zákazníků.

ArcGIS Utility Network umožňuje nasadit geografický informační systém nové generace založený na serverových službách a přizpůsobený potřebám utilitních společností. Díky němu můžete využívat nástroje a funkce ArcGIS Enterprise a začít tak pracovat se systémem, který zlepší pracovní procesy a informovanost napříč celou společností.

Nový způsob evidence sítí

Previous
Next

Přesné modelování

ArcGIS Utility Network nabízí nástroje pro přesnou modelaci všech prvků sítě – a to dokonce tak přesnou, že je možné vytvořit 3D digitální dvojče reálných zařízení, např. transformátorů. Samozřejmostí je také možnost zobrazit síť v mapě nebo ve formě diagramu. 

Každý uživatel se ale může sám rozhodnout, do jaké míry detailu bude chtít svá data evidovat. S přesnými daty lze pak pracovat jako s modely reálných sítí (dvojčaty reality) a provádět na nich testování či analýzy rizik a krizových situací. To vše ve virtuálním prostředí, a tedy bez dopadu na fyzickou síť a s minimálními náklady.

Propojení prvků je kromě standardní geometrické vazby umožněno i dalšími způsoby: na základě konektivity (propojení nezávislých prvků), na základě obsahu (co je uvnitř) a prostřednictvím konstrukce (na které je prvek umístěn). Evidovat lze také ne-prostorové objekty navázané na prostorové prvky, například jednotlivá vlákna v optickém kabelu.

Data jako webové služby

Data jsou v rámci Utility Network ukládána v geodatabázi a následně poskytována ve formě webových služeb přístupných přes rozhraní REST, a to se všemi výhodami, které tento koncept nabízí. Za všechny jmenujme například možnost sledovat a editovat aktuální data kdykoli a z jakéhokoli zařízení, ať se jedná o desktopy, webové klienty či mobilní zařízení v terénu.

Integrovaný systém pro správu uživatelů zajistí, že každý má přístup a oprávnění přesně taková, jaká mít má. 

Zajištění validity dat, verzování

Utility Network jako součást platformy ArcGIS umožňuje zavést topologická pravidla a logiku pro zajištění bezpečnosti, přesnosti a konzistentnosti dat. Editace probíhá prostřednictvím služeb ArcGIS Serveru v režimu nového způsobu verzování s možností využívat funkce undo/redo včetně volitelného schvalování změn pověřeným pracovníkem před samotným zápisem. Validace dat přímo v terénu snižuje nároky na následné práce v kanceláři. Pomocí vícefázového zabezpečení lze odstupňovat nejen to, kdo data vidí, ale také co s nimi má povoleno dělat (s využitím uživatelských rolí a přiřazením práv).

Jak to funguje

Vizualizujte

Zobrazte si síť ve formě map nebo schémat. Sledujte vývoj v čase a přepněte do 3D. Využijte všechny možnosti systému ArcGIS.

Analyzujte

Použijte nástroje pro analýzu a trasování, které vám pomohou s množstvím každodenních úloh.

Editujte

Standardizujte a zabezpečte editační postupy pro bezproblémovou aktualizaci vašich dat

Součást systému ArcGIS

Prostředí ArcGIS Utility Network je součást systému ArcGIS. Dokáže proto pracovat se všemi daty z ArcGIS a je možné jej propojit i s daty z jiných zdrojů.

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro je desktopová GIS aplikace nové generace, jejímž prostřednictvím spravujete prostředí utilitní sítě. Můžete v ní vizualizovat, editovat a analyzovat všechna data.

Více o ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise je srdcem utilitní sítě – je to celopodnikový systém pro práci s geografickými a prostorovými daty.

Více o ArcGIS Enterprise
ArcGIS Data Interoperability

ArcGIS Data Interoperability

Načtěte data ze stovek různých formátů a převeďte je již přímo v procesu importu do podoby nejvhodnější pro váš datový model.

Více o ArcGIS Data Interoperability

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511