Skip to main content
ArcGIS Utility Network

ArcGIS Utility Network

Nová generace nadstavby pro správu inženýrských sítí.

Zmodernizujte způsob evidence sítí

Utilitní společnosti svoji hodnotu tradičně stavějí na poskytování bezpečné, spolehlivé a dostupné sítě. K tomu však také musí zajišťovat bezpečné prostředí pro své pracovníky, zlepšovat efektivitu svých procesů a v neposlední řadě se starat o spokojenost svých zákazníků.

ArcGIS Utility Network umožňuje nasadit geografický informační systém nové generace založený na serverových službách a přizpůsobený potřebám utilitních společností. Díky němu můžete využívat nástroje a funkce ArcGIS Enterprise a začít tak pracovat se systémem, který zlepší pracovní procesy a informovanost napříč celou společností.

Nový způsob evidence sítí

Previous
Next

Přesné modelování

ArcGIS Utility Network nabízí nástroje pro přesnou modelaci všech prvků sítě – a to dokonce tak přesnou, že je možné vytvořit 3D digitální dvojče reálných zařízení, např. transformátorů. Samozřejmostí je také možnost zobrazit síť v mapě nebo ve formě diagramu. 

Každý uživatel se ale může sám rozhodnout, do jaké míry detailu bude chtít svá data evidovat. S přesnými daty lze pak pracovat jako s modely reálných sítí (dvojčaty reality) a provádět na nich testování či analýzy rizik a krizových situací. To vše ve virtuálním prostředí, a tedy bez dopadu na fyzickou síť a s minimálními náklady.

Propojení prvků je kromě standardní geometrické vazby umožněno i dalšími způsoby: na základě konektivity (propojení nezávislých prvků), na základě obsahu (co je uvnitř) a prostřednictvím konstrukce (na které je prvek umístěn). Evidovat lze také ne-prostorové objekty navázané na prostorové prvky, například jednotlivá vlákna v optickém kabelu.

Data jako webové služby

Data jsou v rámci Utility Network ukládána v geodatabázi a následně poskytována ve formě webových služeb přístupných přes rozhraní REST, a to se všemi výhodami, které tento koncept nabízí. Za všechny jmenujme například možnost sledovat a editovat aktuální data kdykoli a z jakéhokoli zařízení, ať se jedná o desktopy, webové klienty či mobilní zařízení v terénu.

Integrovaný systém pro správu uživatelů zajistí, že každý má přístup a oprávnění přesně taková, jaká mít má. 

Zajištění validity dat, verzování

Utility Network jako součást platformy ArcGIS umožňuje zavést topologická pravidla a logiku pro zajištění bezpečnosti, přesnosti a konzistentnosti dat. Editace probíhá prostřednictvím služeb ArcGIS Serveru v režimu nového způsobu verzování s možností využívat funkce undo/redo včetně volitelného schvalování změn pověřeným pracovníkem před samotným zápisem. Validace dat přímo v terénu snižuje nároky na následné práce v kanceláři. Pomocí vícefázového zabezpečení lze odstupňovat nejen to, kdo data vidí, ale také co s nimi má povoleno dělat (s využitím uživatelských rolí a přiřazením práv).

Jak to funguje

Vizualizujte

Zobrazte si síť ve formě map nebo schémat. Sledujte vývoj v čase a přepněte do 3D. Využijte všechny možnosti systému ArcGIS.

Analyzujte

Použijte nástroje pro analýzu a trasování, které vám pomohou s množstvím každodenních úloh.

Editujte

Standardizujte a zabezpečte editační postupy pro bezproblémovou aktualizaci vašich dat

Součást systému ArcGIS

Prostředí ArcGIS Utility Network je součást systému ArcGIS. Dokáže proto pracovat se všemi daty z ArcGIS a je možné jej propojit i s daty z jiných zdrojů.

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro je desktopová GIS aplikace nové generace, jejímž prostřednictvím spravujete prostředí utilitní sítě. Můžete v ní vizualizovat, editovat a analyzovat všechna data.

Více o ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise je srdcem utilitní sítě – je to celopodnikový systém pro práci s geografickými a prostorovými daty.

Více o ArcGIS Enterprise
ArcGIS Data Interoperability

ArcGIS Data Interoperability

Načtěte data ze stovek různých formátů a převeďte je již přímo v procesu importu do podoby nejvhodnější pro váš datový model.

Více o ArcGIS Data Interoperability

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511