ArcGIS Geostatistical Analyst

Nadstavba pro ArcGIS Pro a ArcGIS Enterprise.

Modelování prostorového rozvržení


Geostatistika poskytuje metody pro analýzu diskrétně naměřených dat, jejich interpolaci a následné vytvoření spojitého povrchu. S nadstavbou ArcGIS ­Geostatistical Analyst získají uživa­telé nástroje geostatistiky plně integrované do prostředí ArcGIS. Ve velmi názorném a interaktivním prostředí uživatel snadno porozumí datům, se kterými pracuje, odhalí jejich závislosti, anomálie a trendy a zvolí ta nejvhodnější nastavení procesu interpolace.

Kromě vlastního vytváření datových vrstev pomocí stochastických i deterministických geostatistických metod je pamatováno také na kontrolu a zhodnocení přesnosti výsledků i na nástroje pro jejich názornou vizualizaci.

Prozkoumejte data

Pomocí interaktivních nástrojů ArcGIS Geostatistical Analyst můžete data zhodnotit ještě před začátkem analýzy. Můžete s nimi:

 • Posoudit rozložení dat a identifikovat odlehlé hodnoty (Histogram, QQ Plots).
 • Hledat systematické trendy v datech (Trend Analysis).
 • Prozkoumávat variabilitu a shluky (Voronoi Map).
 • Odhalovat prostorovou korelaci v datech i mezi více datovými sadami (Semivariogram/Cross-Covariance Clouds).

Předpovídejte vývoj

Pokud jsou data neúplná, nebo obsahují chybu, ArcGIS Geostatistical Analyst umožňuje vyčíslit jejich neurčitost. Z dat je pak možné vytvořit následujícími metodami povrch pro interpolaci hodnot v prostoru:

 • IDW (Inverse distance weighted),
 • funkce s kruhovým okolím,
 • globální a místní polynomické funkce,
 • kriging pro přesná i neurčitá data,
 • cokriging (verze krigingu pracující s více proměnnými),
 • isotropické a anisotropické modely.

Hodnocení

Výsledky svých modelů můžete zhodnotit následujícími nástroji:

 • Křížová validace pro ověření kvality modelu,
 • validace předpovědi,
 • porovnání výsledků validace několika modelů,
 • zobrazení odhadované hodnoty pod kurzorem.

Vylepšete zobrazení povrchu

Povrch, který vytvoříte, můžete zpracovat v GIS a sdílet se svými kolegy. Můžete na něm vytvořit vrstevnice, vystínovat jej nebo z něj vytvořit síť buněk. Výsledek pak můžete publikovat a sdílet, a to buď jako již zpracovaný povrch nebo jako vrstvu, která dokáže poskytnout přesné hodnoty a metodu, jakou se vykreslují. 

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511