ArcGIS Network Analyst

Nástroje pro optimalizaci a plánování tras.

Collection of digital maps and street maps and a satellite image of land and ocean

ArcGIS Network Analyst umožňuje provádět prostorovou analýzu na síti. Používá speciální datový model, pomocí něhož lze snadno vytvořit sítě z dat GIS. Dále je pomocí nadstavby ArcGIS Network Analyst možné dynamicky modelovat reálné podmínky na síti (dopravní omezení, rychlostní limity, váhová omezení, měnící se podmínky pro dopravu během dne i týdne a další).

Tvorba cest a navigačních pokynů

Najděte nejrychlejší nebo nejkratší cestu mezi dvěma či více body, které algoritmus automaticky seřadí do nejvýhodnějšího pořadí. Uvažovat můžete i aktuální nebo průměrnou hustotu dopravy. Vytvoří se také itinerář a pokyny pro zatáčení na křižovatkách. 

Map of Pacific Northwest region of US next to a closeup of a map and GPS directions

Vyhledání optimalizovaných tras

Při vyhledávání optimálních tras berou nástroje v úvahu i překážky, jako je maximální výška nebo váha vozidla, nemožnost otáčení se, překážky a nehody na cestě. S vhodnými daty mohou pracovat i se živou intenzitou dopravy. 

O synchronních trasách (EN)
O asynchronních trasách (EN)
Street map of Hollywood and Los Angeles next to a black map with routes highlighted in hot pink

Řízení tras pro celou flotilu vozidel

Do analýzy může vstupovat několik garáží, vozidel a všechny denní zastávky. Nástroje naleznou optimální trasy v optimálních sekvencích pro všechna vozidla, což významně šetří provozní náklady. 

Map of San Diego with routes highlighted in green, purple, and blue next to a closeup image of east San Diego

Matice vzdáleností

Matice vzdáleností je tabulka s nejkratšími vzdálenostmi mezi mnoha počátky a cíli. Vzdálenosti berou v úvahu rozložení sítě a různé „ceny“ jednotlivých úseků. 

Street map of a region in San Francisco with routes highlighted in green and scattered circular icons of a shopping bag

Tvorba oblastí pro obsluhu

Na základě rozmístění jednotlivých poboček se vytvoří oblasti, které pod jednotlivé pobočky spadají a jsou optimálně rozvržené, aby si pobočky navzájem nekonkurovaly a minimalizovaly se náklady. Využití tento nástroj nalezne nejen pro obchod, ale i při analýze dostupnosti zdravotnickou technikou, servisními techniky nebo policejními hlídkami. 

Map of the midwestern region of the US with areas highlighted in yellow, green, and pink and various city names

Vyhledání nejbližší pobočky

Nástroj změří vzdálenosti od nejbližších „poboček“ a vybere tu, která je místu nejblíže. Pobočkami mohou být i místa výjezdu zásahových vozidel nebo servisní centra. Nástroj může vyhledat více než jen jednu, a bere v úvahu, jestli se počítá cesta „na pobočku“ nebo „z pobočky“, protože trasy v různých směrech mohou být různě náročné. 

Street map of a city in New York

Najděte nejlepší místa pro svoje pobočky

Úloha nazývaná location-allocation umožňuje naplánovat nejlepší místa pro pobočky v závislosti na tom, kde a v jaké míře jsou zboží či služby využívány.

Two street maps with circular icons of a shopping cart, data points, and starburst lines shooting in multiple directions

Kontaktujte nás

Chcete se zeptat na další podrobnosti?

Napište nám

Můžete nám také zavolat

224 190 511