Skip to Content

Multilicence pro města

Nasaďte GIS v celém svém městě.

Pro snazší rozvoj GIS bez nutnosti omezovat se finančními zdroji vám nabízíme licenci SLG EA (Small Local Government Enterprise Agreement). Pomůže vám naplno využít systém ArcGIS v samosprávě města do 150 tisíc obyvatel.

Díky ní zefektivníte komunikaci mezi odbory a odbouráte překážky, jako je komplikovaná konverze dat. SLG EA vám také umožní centralizovat správu dat a aplikací napříč úřadem v souladu s moderními trendy IT. 

Hlavní výhody

Previous
Next

Pomocí GIS od firmy Esri můžete například:

 • Územní plán ORP Jihlava

  Spravovat data KN a ÚAP

  Spravovat a publikovat data katastru nemovitostí a územně analytických podkladů s návazností na agendy městského úřadu.
 • Pasport zeleně Opava

  Spravovat pasporty

  Spravovat pasporty komunikací, dopravního značení, zeleně, technické infrastruktury, komunikací a dalších agend s prostorovým dopadem.
 • Datový portál Českého Krumlova

  Informovat

  Splnit informační povinnost vůči občanům a sdílet informace s orgány státní správy, krajem a dalšími obcemi.
 • Pasport hřišť Litoměřice

  Poskytovat praktické informace

  Občané města se mohou dozvědět zajímavé informace od plánu údržby silnic či trávníků přes přehled sportovišť po interaktivní plány úřadu.
 • Názorová mapa dopravy

  Zlepšovat život ve městě

  Na základě dat, která o již městě máte, či připomínek od občanů můžete identifikovat potenciální problémová místa a navrhnout funkční řešení.
Previous
Next

Připojte se k těm, kdo již kompletní software Esri v rámci SLG EA využívají

  Mapa zobrazující zastoupení softwaru ArcGIS na ORP a podíl licencí EA, stav k 1. 2. 2023.

  Stav k 1. 1. 2024

  Pracujte bez omezení


  Neváhejte kontaktovat naše obchodní konzultanty, kteří rádi vypracují nabídku přímo pro vaše město.

  Sjednejte si s námi schůzku