Typy uživatelů

Stavební kameny pro vaši organizaci

Flexibilní licencování pro ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise.

Funkce a aplikace, které odpovídají vaší práci

Uživatelé ve vaší organizaci nejsou všichni stejní. Řeší různé úkoly a potřebují různé nástroje. Typy uživatelů jsou flexibilní způsob, jak licencovat jen ty funkce a aplikace, které ke své práci skutečně využijí. Například někteří uživatelé vytvářejí mapy a editují data, zatímco jiným stačí takové mapy pouze prohlížet. 

Co typ uživatele ovlivňuje?

Typ uživatele ovlivňují tyto tři věci:

  • Identita. Každý uživatel má jméno a heslo, na jehož základě se řídí přístup k mapám, aplikacím, datům či uživatelským skupinám.
  • Dostupné funkce. Tedy to, co v rámci ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise můžete provádět – od zobrazování map přes editaci dat po tvorbu aplikací.
  • Aplikace. Software, který můžete v rámci ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise používat. 

Základní (foundational)

Každá organizace potřebuje alespoň jeden uživatelský účet z této kategorie, který bude spravovat účet celé organizace.

Previous
Next

Závislé (dependent)

Všechny tyto typy uživatelů mohou být pořízeny pro organizaci, která má alespoň jednoho uživatele základního typu (foundational). Jsou totiž závislé na administračních nástrojích, které mají základní typy k dispozici.

Previous
Next

Chcete si objednat více uživatelských účtů?

Kontaktujte nás