Co s ArcGIS dokážete?

Podívejte se, co naši uživatelé s pomocí systému ArcGIS vytvořili.

GIS se stará o celé město

Statutární město Brno již 16 let buduje geografický informační systém, který je využíván pracovníky magistrátu a úřadů městských částí, městem zřizovanými organizacemi, ale i odbornou a laickou veřejností.

Naše video vám představí malou ukázku z více než 60 veřejných a 200 interních aplikací.

GIS v ochraně přírody

GIS Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky pomáhá s odbornou i praktickou péčí o přírodu a krajinu, správou 24 chráněných krajinných oblastí a více než 200 národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, s mapováním druhů a biotopů či s poskytováním dat a v neposlední řadě také s osvětou a komunikací se širokou veřejností

Zajímavé mapové aplikace

Facility management – správa majetku

Společnost Lovochemie a.s. je největším českým výrobcem dusíkatých a vícesložkových hnojiv, v jejímž areálu se nachází desítky výrobních a technologických zařízení propojených stovkami kilometrů inženýrských sítí. To vše tvoří dynamicky fungující celek, o kterém je potřeba mít aktuální přehled – a zde se ke slovu dostává i geografický informační systém.

ArcGIS ve správě inženýrských sítí

ArcGIS při své činnosti používá řada společností z oblasti distribuce elektřiny, plynu, vodárenství a kanalizací

Previous
Next

GIS ve společnosti ČEVAK a.s.

Půl milionu lidí ve 350 městech a obcích se spoléhá na pitnou vodu a kanalizaci, kterou jim zajišťuje společnost ČEVAK a.s. Ta ve svém geografickém informačním systému navíc udržuje prostorová data i pro další sesterské společnosti skupiny ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a celkem tak spravuje na 15 000 km sítí v sedmi krajích České republiky. 

V roce 2022 přešli na systém ArcGIS a ve videu se s vámi rádi podělí o své zkušenosti. 

Pojďte se dozvědět víc

ArcGIS nachází využití v oborech od A do Ž – od archeologie po životní prostředí. Pojďte se dozvědět více podrobností o tom, jak může ArcGIS pomoci právě ve vašem oboru.

Více o využití GIS