ArcČR® 4.3

Vybraná administrativní a statistická data o České republice.

Stáhnout verzi 4.3
PDF popis dat
Online služby

Digitální vektorová databáze České republiky ArcČR® verze 4.3 obsahuje data administrativního členění České republiky propojená s vybranými statistickými údaji Českého statistického úřadu ze Sčítání lidu, domů a bytů ÚAP, turismus a naděje dožití. Zdrojem geometrie dat jsou data z RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí) exportovaná k 1. 1. 2024.

Vrstva obcí je doplněna o statistiky Územně analytických podkladů (ÚAP), např. o počet obyvatel v různých věkových kategoriích, zaměstnanost, podíl zemědělské půdy, vodních ploch, zástavby a lesů, počtu turistů nebo naděje dožití. Více informací a podrobný výpis atributů naleznete v PDF popisu dat.

Projekt pro ArcGIS Pro

Data si stáhnete ve formě projektu pro ArcGIS Pro, který obsahuje jak geodatabázi se všemi daty, tak i několik map - vizualizací dat administrativního členění a tematických dat:

Stáhnout ArcČR® 4.3

(bez ArcTRN)

ArcČR® 4.3

ArcGIS Hub a ArcGIS Living Atlas

Nově jsme umístili data administrativního členění z ArcČR 4.3 ve formě otevřených dat na ArcGIS Hub. Najdete zde osm vrstev – Stát, Kraje, Okresy, Obce s rozšířenou působností, Obce s pověřeným úřadem, Obce, Městské obvody a městské částiZákladní územní jednotky i odkaz na kompletní projekt ArcČR.

Jednotlivé vrstvy jsme navíc zaregistrovali do ArcGIS Living Atlas of the World a lze je tedy využívat ve vašich mapách a projektech v ArcGIS Online i ArcGIS Pro přímo, bez nutnosti stahovat celý projekt ArcČR 4.3. Pro zobrazení v online prostředí byla data generalizována pomocí funkcí Smooth Share Edges a Simplify Share Edges.

Previous
Next

Geodatabáze ArcTRN

Vedle databáze ArcČR 4.3 jsme připravili „trénovací“ geodatabázi ArcTRN. Chtěli jsme představit některé z dalších možností, které geodatabáze ArcGIS nabízí. Využili jsme pro to ukázková data, která ČÚZK poskytuje na svém geoportálu. Tato data jsme zpracovali v ArcGIS Pro, uložili do geodatabáze ArcTRN a vytvořili jsme několik mapových souborů, jejichž prostřednictvím si data můžete prohlédnout. K tomu jsme připravili i podrobný návod, ve kterém je krok za krokem popsán celý proces zpracování dat, od jejich stažení po konkrétní finální produkt.

Stáhněte si geodatabázi ArcTRN

Kvůli velikosti a zabezpečení distribuujeme ArcTRN jako soubor ISO. V prostředí Windows na něj stačí poklikat, případně vybrat možnost Připojit, a můžete procházet jeho obsah. Ten je pouze ke čtení, proto si data, se kterými hodláte pracovat, zkopírujte dle potřeby.

Stáhnout ArcTRN (formát ISO; 1,1 GB)

Licenční podmínky

Data odpovídají licenčním podmínkám RÚIAN, se kterými se můžete podrobně seznámit na stránce Podmínky poskytování prostorových dat ČÚZK a ČSÚ (Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ). Jsou poskytována v licenci Creative Commons CC-BY 4.0 (uveďte původ) a doporučujeme jejich původ označit větou Data ArcČR © ČÚZK, ČSÚ, ARCDATA PRAHA 2024.


ArcČR® 500 verze 3.3

ArcČR® 500 verze 3.3 je starší verze geodatabáze ArcČR. Byla vytvořena v podrobnosti měřítka 1 : 500 000 a vznikla ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem a Českým statistickým úřadem v roce 2016. Obsahuje dvě souborové geodatabáze: topografická data a data administrativního členění ČR s doplněnými vybranými statistickými údaji. Tato starší verze je na následujících odkazech stále dostupná ke stažení:

Máte nápad či připomínku?

Rádi si vyslechneme vaše podněty k obsahu geodatabáze a náměty, jaká další data byste rádi viděli v následujících verzích ArcČR. Napište nám na e-mail data@arcdata.cz.

Napište nám