Skip to Content

Co je to GIS?

Systém pro tvorbu, správu, analýzu a vizualizaci prostorových dat.

Geografický informační systém (GIS) je systém pro tvorbu, správu a vizualizaci prostorových dat. Umí pracovat s daty o poloze (kde se sledované objekty či jevy nacházejí) stejně jako s jejich popisnou částí. To vše vytváří základ pro nejrůznější analýzy a vizualizace, s jejichž pomocí lze objevit a pochopit vzájemné souvislosti i širší geografický kontext zkoumaného jevu. Výhodou GIS je i vizuální komunikace prostřednictvím map, kterým všichni rychle rozumí, a které pomáhají činit lepší a kvalifikovanější rozhodnutí.

Jak se GIS používá?

Geografické informační systémy mají uplatnění takřka ve všech oborech lidské činnosti. Díky novému pohledu na data, nepřeberné nabídce analýz a snadnému sdílení výsledků totiž pomáhají řešit i ty nejkomplexnější problémy. S čím vším vám GIS může pomoci?

Jak GIS funguje?

Geografické informační systémy zpřístupňují mapy a prostorové analýzy všem, kdo mají o jejich tvorbu a využití zájem. Z čeho se GIS skládá a jak funguje?

Previous
Next