Mapování

Zobrazení a chápání dat v prostorovém kontextu.

Vytvářejte interaktivní mapy, které umožňují vizualizovat a zkoumat data. Výkonné analytické nástroje a mapové šablony, které software ArcGIS obsahuje, v nich totiž umí odhalit nejrůznější skryté informace. Své mapy můžete doplnit také o obsah z rozsáhlých knihoven poskytovaných přímo Esri nebo o data publikovaná kdekoli jinde. Pomocí vlastních symbolů a podkladových map můžete jejich vzhled libovolně přizpůsobit. Výsledkem jsou poutavé mapy, které nabízejí komplexní pohled na vaše data a přispívají k lepším a informovanějším rozhodnutím.

Vaše data v mapě

Přeneste svá data do map a objevte v nich zatím netušené prostorové vztahy. Podporována je celá řada formátů, jako jsou tabulky, soubory KML, GeoJSON a běžné geoprostorové soubory. Pro svá data můžete využít kompletní hosting Esri, nebo je zpřístupnit na své infrastruktuře.

Pomocí geokódování můžete do mapy přenést své seznamy adres a nad těmito body pak například plánovat nejrůznější trasy. Mapy budou díky dynamickému zobrazení ukazovat aktuální stav vašich dat ihned po jejich změně. Vaše rozhodnutí tak budou vždy vycházet z aktuálních informací.

Více o práci s daty

Aktivní práce s mapou

Interaktivní webové mapy přinášejí vám i celému vašemu týmu možnost zobrazovat a editovat data přímo v mapě. Po přiblížení se zobrazí více podrobností a kliknutím do mapy zjistíte další doplňující informace – ty se mohou zobrazit v podobě grafu nebo infografiky. Nové souvislosti ale můžete nalézt i změnou symboliky nebo dynamickým filtrováním dat.

Pokud si mapy předem stáhnete na své zařízení, můžete je používat i bez připojení k internetu. Po opětovném připojení se všechna data, která jste vy nebo kdokoli z vašeho týmu přidali, automaticky synchronizují.

Možnosti webových map

Rozumějte svým datům

Pomocí intuitivních analytických nástrojů můžete svá data smysluplně zobrazit, např. ve formě teplotních map nebo map jízdní doby. Chytrá symbolika vám pomáhá změnit nezpracovaná data na srozumitelné informace tím, že vás vede při jejich vizualizaci a analýze. Lepší porozumění vašim datům může přinést také použití různých mapových stylů.

Možnosti prostorových analýz

Doplňte svá data

Odhalte skryté vztahy a souvislosti přidáním relevantních dat, jako jsou demografické údaje, družicové snímky, hranice územního členění nebo zdroje živých dat. ArcGIS Living Atlas of the World je nejobsáhlejší sbírka globálních geografických dat a je součástí každého mapového produktu ArcGIS. Potřebná data ale samozřejmě můžete přidávat i z celé řady národních nebo lokálních geoportálů.

Navštívit ArcGIS Living Atlas

Personalizace map

Vytvářejte mapy a nastavte jim vzhled pomocí vašich vlastních symbolů, barev a podkladových map. Svá data můžete zatraktivnit i tím, že je umístíte nad historickou, kreativní nebo jinou netradiční podkladovou mapu. Podkladové mapy můžete také upravovat, nebo si dokonce vytvářet vlastní.

Prohlédnout podkladové mapy

Sdílejte svůj příběh

Vytvářejte aplikace, které vašemu publiku umožní nejen prohlížet mapu, ale také pracovat s daty. Vyberte si z celé řady specializovaných šablon a svoji aplikaci pak již vytvoříte pouze několika kliknutími. Pomocí HTML kódu pro vložení ji pak můžete umístit například i na své webové stránky. Každá aplikace má svůj specifický účel, který vám pomůže vyprávět váš příběh a zaujmout publikum.