Skip to main content

Práce s daty

Nový pohled na data očima geografie.

Díky nástrojům vytvořeným speciálně pro práci s prostorovými daty upravíte svá data tak, aby je bylo možné dále zpracovávat a analyzovat. Používat můžete data z různých zdrojů. Doplníte je, obohatíte a následně je zasadíte do širšího kontextu.

Příprava dat

Příprava, čištění a zpracování dat kombinací prostorových nástrojů a otevřených knihoven jazyků R a Python vám umožní správně identifikovat oblast zájmu, minimalizovat informační šum i najít a opravit případné chyby.

Zobrazte svá data v prostoru

Začněte svoji analýzu přenesením tabulek a datových sad do mapy. Přidat můžete adresy, souřadnice, linie, hranice či názvy míst – to vše ve formě strukturovaných i nestrukturovaných dat.

Obohaťte svá data

V jednom jednoduchém kroku můžete svá data doplnit o demografické a socioekonomické údaje z celého světa. V rámci služby Data Enrichment jsou takto k dispozici data pro pro více než 130 zemí. V České republice můžete vybírat ze 140 proměnných. 

Data připravená k okamžitému použití

S ArcGIS máte k dispozici také tisíce tematických datových sad. Využít můžete různé podkladové mapy či vysoce přesné družicové snímky, data z oblasti ochrany životního prostředí nebo data o infrastruktuře, dopravní situaci či jiných aktuálních událostech v reálném čase.

Poznejte Living Atlas