Prostorové analýzy

Řešení problémů s využitím prostorových vztahů.

Odpovědi na své otázky naleznete pomocí nejkomplexnějšího souboru analytických metod a algoritmů. Pracovat můžete s mnoha datovými formáty, v různých podrobnostech a měřítkách. Můžete provádět výběr lokalit, vyhledávat na základě podobnosti nebo konkrétních parametrů, sledovat vývoj v čase nebo předpovídat budoucí stav. Pomocí sofistikovaných statistických modelů a strojového učení tak odhalíte plný potenciál svých dat.

Detekce vzorů a vzájemných vztahů

Pro nalezení a pochopení skutečných vztahů je někdy zapotřebí více než jen vizualizace v mapě. Dat může být příliš mnoho, nebo jsou v konfiguraci, ve které se nedá snadno vyznat. V těchto případech je proto zapotřebí využít analytické nástroje, které pracují se sofistikovanými statistickými metodami a nástroji strojového učení. Rozliší, které jevy jsou signifikantní a které ne.

Časoprostorová analýza

Modelujte okamžitý i dlouhodobý dopad plánovaných opatření. Tím, že svá data doplníte o časový rámec, zjistíte, jak se měnily sociální, ekonomické nebo environmentální ukazatele a jaký vliv to bude mít na rozhodnutí přijímaná nyní nebo v budoucnu. Jednotlivé trendy lze sledovat na základě historických dat, ale i dat sbíraných v reálném čase.

Prediktivní analýza

Zpřesněte své předpovědi pomocí ověřených statistických metod a technik strojového učení. Modelování vzájemných interakcí, sledování toku řek nebo pohyb objektů v prostoru i čase – to jsou jen některé příklady, kdy lze díky moderním geostatistickým metodám předejít vzniku vážných situací, případně pomoci při zmírňování jejich dopadů.

Vhodnost a optimalizace umístění

S prostorovou analýzou můžete nalézt nejlepší umístění stanoviště či pobočky, efektivně rozdělit zdroje, lépe uspokojit poptávku a minimalizovat náklady. Zkombinujte své odborné znalosti s nástroji GIS, které vám pomohou najít správné místo pro váš záměr. 

Plánování tras a logistika

Přejděte od jednoduchého směrování z místa A do místa B k plánování tras, zohledňujícímu prakticky libovolný parametr, a to včetně ekonomické náročnosti. S ArcGIS přitom nezáleží na tom, zda tyto otázky řešíte pro jedno vozidlo nebo pro celý vozový park. Použít můžete dodávaná silniční data nebo si pomocí svých dat můžete vytvořit sítě vlastní, zohledňující specifické podmínky.

Analýzy terénu

Pomocí nástrojů pro analýzu a vizualizaci zemského povrchu ve formě digitálních 2D a 3D modelů můžete vypočítat sklon či zakřivení, vymezit povodí nebo určit viditelnost plánovaných staveb. Výsledky analýz terénu proto nalézají uplatnění v celé řadě oborů a činností.